Σύμφωνα με στοιχεία, που έδωσε πρόσφατα ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, η Κύπρος συμπεριλαμβάνεται στις πρώτες δώδεκα επιλογές των Βρετανών και στις πρώτες δεκαέξι των Γερμανών που επιλέγουν τουρισμό ειδικών ενδιαφερόντων με μερίδιο 4% και 5% των αγορών αυτών αντίστοιχα.

«Η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού που εμπλουτίζουν την εμπειρία του επισκέπτη “ήλιου και θάλασσας” συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση της συνολικής εικόνας της Κύπρου ως τουριστικού προορισμού», δήλωσε σχετικά η αναπληρώτρια διευθύντρια του Τμήματος Στρατηγικής Τουρισμού του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, Αννίτα Δημητριάδου.

Χαρακτηριστικό είναι ότι το 27% των Βρετανών και το 42% των Γερμανών που επισκέφτηκαν την Κύπρο την περίοδο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου ανήκουν στην κατηγορία των τουριστών με ειδικά ενδιαφέροντα. Πρόκειται κυρίως για άτομα με πανεπιστημιακή και μεταπτυχιακή μόρφωση, ηλικίας 35 με 54 ετών, με μέσο ή ψηλό εισόδημα.

Το 38% των Γερμανών που ερωτήθηκαν επισκέφθηκαν την Κύπρο για περιπατητικό τουρισμό, το 36% για γαστρονομικό τουρισμό, με τον αγροτουρισμό και τον ποδηλατικό τουρισμό να ακολουθούν με 20%. Το 19% των Βρετανών δοκίμασε τον περιπατητικό τουρισμό της Κύπρου, το 18% τον αγροτουρισμό της και τον ποδηλατικό τουρισμό της και το 11% τον γαστρονομικό τουρισμό της νήσου. Με βάση αυτά τα ευρήματα, εκπονήθηκε τριετές σχέδιο μάρκετινγκ για την προώθηση της Κύπρου στις συγκεκριμένες αγορές όσον αφορά στον τουρισμό ειδικών ενδιαφερόντων. Το σχέδιο θα στηριχθεί με δράσεις και παρεμβάσεις για την ανάπτυξη υποδομών, διαδρομών και ταξιδιωτικών προγραμμάτων και καλύτερης ανάδειξης του τουριστικού προϊόντος ειδικών ενδιαφερόντων που έχει να προσφέρει η Κύπρος.

Γιάννης Παπαδόπουλος