Στα επίπεδα του 10% θα είναι η καθαρή αύξηση του παγκοσμίου στόλου ξηρού χύδην φορτίου το 2012, ενώ δεν αναμένεται στο άμεσο μέλλον οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή της εικόνας της ναυλαγοράς.

Τα παραπάνω εκτιμά το οικονομικό ινστιτούτο Danish Ship Finance. Όπως σημειώνει σε σχετική μελέτη του, μπορεί προσωρινά να παρατηρηθούν ανοδικές κινήσεις στους ναύλους όμως η διάρκειά τους θα είναι μικρότερη και πιο βραχύβια σε σύγκριση με το παρελθόν. Παρά το γεγονός ότι το παγκόσμιο εμπόριο αναμένεται να αναπτυχθεί περαιτέρω τόσο το 2012 όσο και το 2013, εν τούτοις η προγραμματισμένη νέα χωρητικότητα που θα πέσει στο νερό τα δυο επόμενα χρόνια θα πιέσει σημαντικά την αγορά, σημειώνει.

Χαμηλοί ναύλοι

Το Ινστιτούτο, προσθέτει ότι οι χαμηλοί ναύλοι θα “υποχρεώσουν” πολλά πλοία να βάλουν ρότα προς τα διαλυτήρια, όμως ακόμη και εάν σημειωθεί νέο ρεκόρ διαλύσεων μεγαλύτερο αυτό του 2011, δεν θα είναι αρκετό για να έρθει η ισορροπία στη ναυλαγορά, για τα επόμενα δυο χρόνια.

Σύμφωνα με την έκθεση του Danish Ship Finance σε κάθε τρία υφιστάμενα πλοία αντιστοιχεί ένα νεότευκτο, καθώς έως τον Ιανουάριο του 2012, το συνολικό βιβλίο παραγγελιών περιελάμβανε χιλιάδες υπό ναυπήγηση πλοία, συνολικής μεταφορικής ικανότητας 201 εκατ. dwt , ενώ ο υφιστάμενος στόλος ανέρχεται σε 611 εκατ. dwt.

Παραδόσεις

Το μεγαλύτερο μέρος του υπό ναυπήγηση στόλου αναμένεται να “πέσει στο νερό” στα επόμενα δύο χρόνια. Υπολογίζεται ότι το 2012 θα παραδοθούν από τα ναυπηγεία περίπου το 69% του συνόλου των παραγγελιών ή 139 εκατ. dwt. Αυτό σημαίνει μία αύξηση του στόλου κατά 23% μη λαμβανομένων υπόψη των διαλύσεων πλοίων. Στη συνέχεια το Ινστιτούτο εκτιμά ότι το 2012 θα διαλυθούν πλοία συνολικής μεταφορικής ικανότητας 26 εκατ. dwt ή το 4% του υφιστάμενου στόλου.

Ανοδος ακυρώσεων

Επίσης η ανάλυση εκτιμά ότι οι ακυρώσεις παραγγελιών θα μειώσουν το υφιστάμενο βιβλίο παραγγελιών κατά 13% το 2011. Αν η ίδια αναλογία ισχύσει και τα δυο επόμενα χρόνια (2012 και 2013) τότε οι ακυρώσεις θα μειώσουν τις παραδόσεις νεότευκτων πλοίων, κατά περίπου 17 εκατομμυρίων dwt, το 2012 και κατά 6 εκατομμύρια dwt, το 2013.

Επίσης το Danish Ship Finance εκτιμά ότι θα αναβληθεί από το 2012 για το 2013 η παράδοση περί 38 εκατ. dwt μεταφορικής ικανότητας και άλλων 25 εκατ. dwt από το 2013 για το 2014.

Συνυπολογιζομένων όλων αυτών των παραμέτρων η έρευνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η καθαρή αύξηση του στόλου για το 2012 θα είναι 10% ή 84 εκατ. dwt και 7% (ή 56 εκατ. dwt) το 2013. Αυτό το σενάριο δεν λαμβάνει υπόψη του νέες αναθέσεις παραγγελιών με παράδοση πριν το τέλος του 2013.