Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να διατηρήσει αμετάβλητα τα Τέλη Αεροδρομίου για το 2024, με εξαίρεση την αύξηση της Χρέωσης Εξυπηρέτησης Επιβατών (Passenger Terminal Facility charge – PTF), η οποία θα τεθεί σε ισχύ από την 1 Νοεμβρίου, 2024, ως αποτέλεσμα της επερχόμενης μείωσης στο Τέλος Εκσυγχρονισμού & Ανάπτυξης Αεροδρομίων (ΤΕΑΑ) που θα πραγματοποιηθεί από την 1 Νοεμβρίου 2024 και αποσκοπεί στην αποκατάσταση τυχόν απώλειας εσόδων μέσω ισόποσης αναπροσαρμογής της χρέωσης PTF.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η τροποποίηση αυτή διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία και το επίπεδο εξυπηρέτησης που παρέχεται σε όλους τους Χρήστες του Αεροδρομίου, διατηρώντας παράλληλα ένα σταθερό συνολικό επίπεδο χρεώσεων και με ουδέτερο αντίκτυπο για τις αεροπορικές εταιρείες και τους επιβάτες αντίστοιχα.