Δεν εγκρίθηκε από τον υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Μ. Χρυσοχοΐδη, το αίτημα της διοίκησης του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου ΝΑΤ για την πληρωμή υπερωριών ύψους 700 χιλ. ευρώ στους υπαλλήλους του Οργανισμού για το 2012.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, η ικανοποίηση ενός τέτοιου αιτήματος, προερχόμενου από έναν ελλειμματικό -κατά 152 εκατ. ευρώ- οργανισμό, τη στιγμή που οι συντάξεις των ασφαλισμένων στο ΝΑΤ μειώνονται κατά 7% και ο ελληνικός λαός καλείται να πληρώσει ελλείμματα, προκαλεί το κοινό αίσθημα και επιβαρύνει περαιτέρω τους ασφαλισμένους στο ΝΑΤ.