Οι περιφέρειες Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης και Θεσσαλίας συγκέντρωσαν τις περισσότερες επενδυτικές αιτήσεις για το πρόγραμμα του ΕΠΑΝ «Εναλλακτικός Τουρισμός». Σύμφωνα με τα στοιχεία του ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», ΕΦΕΠΑΕ, συνολικά υποβλήθηκαν 785 επενδυτικές προτάσεις με προϋπολογισμό 99.271.672,38 ευρώ και δημόσια δαπάνη 49.635.836,19 ευρώ.

Στην Περιφέρεια Αττικής υποβλήθηκαν 182 προτάσεις, με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό περίπου 25,4 εκατ.ευρώ και δημόσια δαπάνη 12,7 εκατ.ευρώ, στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου υπήρξαν 114 επενδυτικές προτάσεις, με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 14,5 εκατ.ευρώ και δημόσια δαπάνη περίπου 7,3 εκατ.ευρώ, στην Κρήτη 93 προτάσεις, προϋπολογισμού 11,6 εκατ.ευρώ και δημόσια δαπάνη 5,8 εκατ.ευρώ και στη Θεσσαλία 80 προτάσεις, με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 8,2 εκατ.ευρώ και δημόσια δαπάνη 4,1 εκατ.ευρώ.

Στις υπόλοιπες περιφέρειες κατατέθηκαν: 62 στα Ιόνια Νησιά, 14 προτάσεις στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, 15 στο Βόρειο Αιγαίο, 19 στη Δυτική Ελλάδα, 25 στην Ηπειρο, 32 στην Πελοπόννησο και 39 στη Στερεά Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός» ενισχύει δράσεις και παρεμβάσεις σε μορφές εναλλακτικού τουρισμού, με μίνιμουμ προϋπολογισμού της επενδυτικής πρότασης τα 10.000 ευρώ και μάξιμουμ τα 400.000 ευρώ. Το ποσοστό επιδότησης των επενδυτικών προτάσεων ανέρχεται έως και 40% με επιπλέον προσαύξηση κατά 5% για τα επενδυτικά σχέδια που θα υλοποιηθούν σε μικρά νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων.

Γιάννης Παπαδόπουλος