Ενα βήμα πριν από την περαιτέρω επέκταση των δραστηριοτήτων τους στην αγορά μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) βρίσκεται η Tsakos Energy Νavigation (TEN) του Ομίλου Τσάκου.

Οπως ανακοίνωσε η εταιρεία με την ευκαιρία παρουσίασης των αποτελεσμάτων της για τη χρήση του 2011, βρίσκεται σε συζητήσεις με δύο ναυπηγεία, ναυλωτές αλλά και άλλους παράγοντες, για να διερευνηθεί το ενδιαφέρον που θα οδηγήσει σε συνεργασίες και ανάλογες δομές, που θα επιτρέψουν στην ΤΕΝ να αυξήσει την παρουσία της στο συγκεκριμένο τομέα, χωρίς να προκαλέσει μεγάλα βάρη στον ισολογισμό της.

Το δεύτερο τρίμηνο

Οριστικές πάντως ανακοινώσεις αναμένονται από την εταιρεία προς το τέλος του δευτέρου τριμήνου του τρέχοντος έτους και εφόσον οι συζητήσεις καταλήξουν σε επιτυχή αποτελέσματα.

Η ΤΕΝ δραστηριοποιείται στη μεταφορά LNG με ένα πλοίο, το οποίο έχει ναυλωμένο σε εταιρεία φυσικού αερίου για τέσσερα χρόνια με ναύλο σε επίπεδα δύο φορές υψηλότερα από το σημείο brake even του πλοίου.

Παράλληλα, η ΤΕΝ εστιάζει το ενδιαφέρον της στην αγορά των shuttle tankers, ενώ εξετάζει και προτάσεις στον τομέα των θαλασσίων γεωτρήσεων, στο πλαίσιο των προσπαθειών της να δραστηριοποιηθεί σε όλο το ενεργειακό πλέγμα.

Η ΤΕΝ, στη διάρκεια του 2011, πραγματοποίησε έσοδα ύψους 395,16 εκατ. δολ., ελαφρώς μειωμένα των 408 εκατ. δολ. της χρήσης του 2010.

Στο τέταρτο τρίμηνο του 2011, τα έσοδα της εταιρείας ανήλθαν στα 100,79 εκατ. δολ., ελαφρώς αυξημένα των 94,96 εκατ. δολ. του τέταρτου τριμήνου του 2010.

Για το σύνολο της χρήσης του 2011, η ΤΕΝ ανακοίνωσε ζημιές ύψους 88,95 εκατ. δολ., έναντι κερδών 21,03 εκατ. δολ. το 2010. Στο τέταρτο τρίμηνο του 2011, οι ζημιές ανήλθαν στα 56,440 εκατ. δολ., έναντι ζημιών 2,451 εκατ. δολ. το τέταρτο τρίμηνο του 2010.

Οι ζημιές της εταιρείας οφείλονται κυρίως σε επιβαρύνσεις ύψους 39,4 εκατ. δολ. από την απομείωση αξίας δύο πλοίων VLCC των «La Madrina» (έτους ναυπήγησης 1993) και του «La Prudencia» (1994), τα οποία η εταιρεία τα έβγαλε προς πώληση.

Επίσης, σημαντικές επιβαρύνσεις εμφάνισε στα αποτελέσματά της η ΤΕΝ από πράξεις ανταλλαγής επιτοκίων.

Τα EBITDA ανέρχονται ωστόσο στα 104,4 εκατ. δολ., ενώ, συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από πωλήσεις πλοίων, φθάνουν στα 146,9 εκατ. δολ.

Η ρευστότητα

Η συνολική ρευστότητα της ΤΕΝ ανέρχεται στα 184 εκατ. δολ., γεγονός που, παρά την αρνητική συγκυρία, δίνει στην εταιρεία το πλεονέκτημα να αξιοποιήσει τις όποιες ευκαιρίες παρουσιασθούν στην αγορά. Επίσης, να σημειωθεί ότι η ΤΕΝ έχει συμβολαιοποιημένα έσοδα από χρονοναυλώσεις των 37, από τα 50 πλοία της, συνολικού ύψους 1,1 δισ. δολ.

Η ΤΕΝ αντεπεξήλθε στις πιέσεις που άσκησε μία κακή αγορά το 2011 με επιτυχία, δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Νίκος Τσάκος, προσθέτοντας ότι η πώληση παλαιότερων πλοίων της, ο συνεχής έλεγχος του κόστους και η επέκταση στη δυναμική αγορά του LNG, θα στηρίξουν περαιτέρω τη συνέχιση μιας υγιούς μερισματικής πολιτικής προς τους μετόχους της. Η ΤΕΝ διένειμε για το τέταρτο τρίμηνο του 2011 μέρισμα 0,15 δολάρια ανά μετοχή.

Λάμπρος Καραγεώργος

Πηγή: Ναυτεμπορική