Ο παγκόσμιος ηγέτης των τηλεπικοινωνιών με δραστηριότητα σε 19 χώρες σε Ασία και Αφρική, η BhartiAirtel, («Airtel»), επεκτείνει τη συμφωνία της με την Ericsson (NASDAQ:ERIC) στον τομέα των Υπηρεσιών Διαχείρισης για το δίκτυο της στην Ινδία.

Η Ericsson θα συντηρεί και θα παρέχει υπηρεσίες για το 70% του δικτύου της BhartiAirtel στην Ινδία, βάσει της νέας 5ετής συμφωνίας multi-vendor/ multi-technology Υπηρεσιών Διαχείρισης.

Επιπλέον η Ericsson θα αναλάβει επίσης το Intelligent Network, το οποίο διαχειρίζεται τη βάση πελατών κινητής τηλεφωνίας της BhartiAirtel. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε συμφωνία με τη δέσμευση της Airtel να προσφέρει στον χρήστη μία νέα εμπειρία ασύρματης επικοινωνίας.

Ο CEO της BhartiAirtel για την Ινδία και τη Νότια Αφρική, Sanjay Kapoor, τόνισε: «Με την Ινδία να εμφανίζεται ως η τρίτη μεγαλύτερη αγορά Ιnternet, με αυξανόμενο ρυθμό στη μεταφορά δεδομένων και με συνεχώς αυξανόμενο αριθμό smartphones και ασύρματων δικτύων, όλα δείχνουν ότι πρέπει να ετοιμαστούμε για την επανάσταση ψηφιακών δεδομένων που  ξεκινάει. Η συνεργασία μας με την Ericsson στις Υπηρεσίες Διαχείρισης θα μας βοηθήσει να επικεντρωθούμε στη δημιουργία ανταγωνιστικής πρότασης υπηρεσιών για τους πελάτες μας, καθώς έχουμε αυξήσει την πρόσβασή μας στην αγορά υπηρεσιών νέας γενιάς 3G και 4G».

Ο Fredrik Jejdling, Επικεφαλής της Ericsson στην Ινδία, δήλωσε ότι, «η ραγδαία αύξηση της πελατειακής βάσης και η πολυπλοκότητα του δικτύου λόγω της multiple τεχνολογίας καθορίζει την ανάγκη να εστιάσουμε στη διαφοροποιημένη εμπειρία του χρήστη. Καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι γίνονται μέρος της Διαδικτυωμένης Κοινωνίας, στην οποία όλοι και όλα συνδέονται, είναι επιτακτική ανάγκη να συνεχίσουμε να παρέχουμε υψηλής ποιότητας, καινοτόμες υπηρεσίες στους τελικούς χρήστες».

Η Ericsson  θα διασφαλίσει και την αποτελεσματική διαχείριση των λειτουργικών δαπανών και τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας της επιχείρησης σε οικονομία κλίμακας, ενώ δεσμεύεται να βελτιώσει τη συνολική ποιότητα του δικτύου. Το πλήρες πακέτο των Υπηρεσιών Διαχείρισης θα καταστεί εφικτό μέσω του ‘GlobalNetworkOperationCenter’ και οι λειτουργικές δραστηριότητες του πεδίου αυτού θα εξαπλωθούν σε ολόκληρη τη χώρα. Οι εξελιγμένες Υπηρεσίες Διαχείρισης ενσωματώνουν τα καινοτόμα εργαλεία που η Ericsson «κέρδισε» έπειτα από την πρόσφατη εξαγορά της Optimi και της Telcordia.

Καθώς η BhartiAirtel λειτουργεί σε ένα multiple vendor περιβάλλον, η Ericsson θα κληθεί να διαχειριστεί εξοπλισμό και από άλλους προμηθευτές πέρα από τον δικό της και να αξιοποιήσει την εμπειρία, την τεχνογνωσία και τις συνέργειες που έχει αποκτήσει από άλλες παρόμοιες συνεργασίες.

Ανδρέας Αλειφέρης