Την υιοθέτηση της πρότασης, που προβλέπει τη χρήση ναυτιλιακού καυσίμου με περιεκτικότητα σε θείο 0,1%, στα επιβατηγά πλοία για νησιώτικες περιοχές, από το 2025 αποφάσισε η Επιτροπή Περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Η υιοθέτηση της πρότασης αυτής δίνει μια μεγάλη ανάσα στην ελληνική ακτοπλοΐα, καθώς απομακρύνει για τουλάχιστον δέκα χρόνια τη χρήση του καυσίμου αυτού το οποίο είναι ιδιαίτερα ακριβό.

Η άμεση χρήση του θα σήμαινε αυξημένο κόστος και ουσιαστικά σημαντική αύξηση των τιμών των εισιτηρίων.

Τροποποίηση οδηγίας

Στο πλαίσιο της τροποποίησης της οδηγίας 1999/32/ΕΚ που αφορά την περιεκτικότητα σε θείο των καυσίμων πλοίων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει εδικά σε ό,τι αφορά τα επιβατηγά πλοία να εφαρμοστεί νέο όριο περιεκτικότητας σε θείο της τάξης του 0,1% για όλα τα επιβατηγά σκάφη που εισπλέουν τακτικά σε λιμένες της Ε.Ε. από το 2020. Αντιθέτως, η εισηγήτρια στην Επιτροπή περιβάλλοντος, η οποία προέρχεται από την ομάδα των Πρασίνων πρότεινε το παραπάνω όριο να τεθεί σε ισχύ από το 2015.

Τελικά η Επιτροπή περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έπειτα και από παρεμβάσεις Ελλήνων ευρωβουλευτών αποφάσισε να κάνει δεκτή την πρόταση της επιτροπής η οποία προβλέπει ότι τα σημερινά όρια του 3,5% στις ευρωπαϊκές θάλασσες θα μειωθούν στο 0,5% το 2015 και 0,1% το 2020. Παράλληλα δέχθηκε την πρόταση ειδικά για την Ελλάδα και μία σειρά νησιωτικές περιοχές της Ε.Ε. (π.χ. Κανάρια Νησιά) να δοθεί μία παράταση πέντε ακόμη ετών στα παραπάνω όρια.

Ισχύς της παράτασης

Ωστόσο, η πρόταση της επιτροπής προβλέπει ότι η παράταση ισχύει εφόσον τηρούνται τα σχετικά πρότυπα ποιότητας του αέρα, ενώ όσα κράτη-μέλη κάνουν χρήση αυτής της παράτασης θα πρέπει να καταρτίσουν κατάλογο πλοίων και δρομολογίων που θα επιλεγούν να εφαρμόσουν την παρέκκλιση.

Σημειώνεται ότι η οριστική απόφαση θα ληφθεί από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αφού προηγηθούν οι διαβουλεύσεις με το ευρωπαϊκό συμβούλιο.

Η σχετική πρόταση υιοθετήθηκε στη βάση τροποποίησης που είχε καταθέσει ο Ελληνας ευρωβουλευτής, Κρίτων Αρσένης, η οποία τελικά ενοποιήθηκε με ανάλογες προτάσεις και άλλων Ελλήνων και Ευρωπαίων ευρωβουλευτών.

Τελικά, η ενοποιημένη τροπολογία έγινε δεκτή κατά πλειοψηφία με 33 ψήφους υπέρ και 30 κατά, καθώς ευρωβουλευτές βόρειων χωρών (Γερμανοί και άλλοι) είχαν αντιρρήσεις. Ωστόσο, η συγκριμένη πρόταση υποστηρίχτηκε πολιτικά από τις Ομάδες των σοσιαλιστών, της Αριστεράς, των πρασίνων και των φιλελευθέρων.

Μετά το τέλος της ψηφοφορίας στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ο Κρίτων Αρσένης δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι «πετύχαμε η εφαρμογή της νέας νομοθεσίας να μην επιβαρύνει δυσανάλογα τους κατοίκους των νησιών» και τόνισε τη διακομματική συνεργασία των Ελλήνων ευρωβουλευτών στη στήριξη της συγκεκριμένης τροπολογίας.