Σύνταξη: tourismtoday.gr

Η Γερμανία έχει το υψηλότερο ποσοστό έκδοσης βίζας πολλαπλής εισόδου (MEV) Σένγκεν, σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Schengen Statistics,  ενώ στην λίστα βρίσκεται και η Ελλάδα.

Παρά το γεγονός ότι είναι ο δεύτερος πιο περιζήτητος προορισμός της ζώνης Σένγκεν, τα ποσοστά έκδοσης MEV παρέμειναν υψηλά.
Το 90,4% από βίζες που εκδόθηκαν από τα γερμανικά προξενεία το 2023, ήταν πολλαπλής εισόδου.
Αυτό είναι μόλις 0,2 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο από το 2022, όταν το 90,6% των βραχυπρόθεσμων θεωρήσεων που εκδόθηκαν από τη Γερμανία αφορούσαν την είσοδο στον χώρο Σένγκεν περισσότερες από μία φορές.

 • Πιο συγκεκριμένα, πέρυσι, από τις 1.459.560 αιτήσεις για βίζα που έλαβε, η Γερμανία έδωσε θετική απάντηση σε 1.233.561 από αυτές.
 • Οι 1.115.424 από τις χορηγηθείσες θεωρήσεις ήταν πολλαπλής εισόδου.

Οι χώρες Σένγκεν με υψηλά ποσοστά έκδοσης θεωρήσεων πολλαπλής εισόδου

Αρκετές άλλες χώρες της ζώνης Σένγκεν έχουν υψηλότερα ποσοστά έκδοσης θεωρήσεων πολλαπλής εισόδου από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), όπως δείχνουν τα στοιχεία του 2023.

 • Γερμανία: 1.115.424 θεωρήσεις MEV (90,4%).
 • Αυστρία: 147.021 θεωρήσεις MEV (75,7%).
 • Ελβετία: 506.499 θεωρήσεις MEV (69,1%).
 • Ελλάδα: 521.825 θεωρήσεις MEV (66,1%).
 • Κροατία: 29.785 θεωρήσεις MEV (62%).

Οι χώρες Σένγκεν με χαμηλά ποσοστά έκδοσης θεωρήσεων πολλαπλής εισόδου

Συνολικά, το 2023, τα κράτη μέλη της ζώνης Σένγκεν εξέδωσαν λιγότερες θεωρήσεις πολλαπλής εισόδου από ό,τι το 2022. Η μέση έκδοση MEV στα κράτη Σένγκεν ήταν 54,2% (από 58,1% το 2022).

 • Φινλανδία: 21,3% θεωρήσεις MEV.
 • Νορβηγία: 22,6% θεωρήσεις MEV.
 • Σουηδία: 25,7% θεωρήσεις MEV.
 • Ισπανία: 27,2% θεωρήσεις MEV.

Εκτός από το ότι είναι η κορυφαία χώρα με το υψηλότερο μερίδιο έκδοσης θεωρήσεων πολλαπλής εισόδου, η Γερμανία είναι μια χώρα με σχετικά χαμηλό ποσοστό απόρριψης.

Το 2023, οι αρχές της για την έκδοση θεωρήσεων απέρριψαν μόνο το 14,3% των αιτήσεων θεώρησης που ελήφθησαν, ποσοστό χαμηλότερο από τον μέσο όρο Σένγκεν του 16%.