Στο πλαίσιο της μακροχρόνιας δέσμευσής της να υποστηρίξει την αναζήτηση των επισκεπτών της για την προσωπική ισορροπία, η τριετής συμφωνία της Novotel με το World Wide Fund for Nature (WWF), θα προωθήσει την προστασία και την αποκατάσταση των ωκεανών, πηγή ισορροπίας για τον πλανήτη, μέσω επιστημονικών δράσεων και έργων διατήρησης.

H Novotel, ιδρυτικό brand της Accor, ανακοίνωσε την έναρξη μιας διεθνούς συνεργασίας με το WWF (World Wide Fund for Nature), με την οποία στόχος είναι η προστασία και η αποκατάσταση των ωκεανών μέσω επιστημονικών δράσεων και έργων διατήρησης. Το WWF είναι παγκόσμιος ηγέτης στην προσπάθεια να οικοδομηθεί ένα βιώσιμο μέλλον για τον άνθρωπο και τον πλανήτη.

Στο πλαίσιο της τριετούς συμφωνίας, από το 2024 έως το 2027, το WWF Γαλλίας θα παρέχει την τεχνογνωσία στη Novotel βοηθώντας τα 580 ξενοδοχεία του brand παγκοσμίως, να έχουν θετικό αντίκτυπο στον ωκεανό, “προκαλώντας” και καθοδηγώντας το brand και τα ξενοδοχεία του σε πολλές πτυχές των δραστηριοτήτων τους. Μέσω αυτής της συνεργασίας η Novotel θα είναι χορηγός σε πολλά κρίσιμα έργα του WWF για την διατήρηση των ωκεανών παγκοσμίως.

Η ισορροπία βρίσκεται εδώ και καιρό στον πυρήνα της Novotel τόσο όσον αφορά στη θεμελιώδη επιχειρηματική της φιλοσοφία όσο και στις δεσμεύσεις της για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής των επισκεπτών της. Η εστίασή του brand στον ωκεανό, ο οποίος αποτελεί τη μεγαλύτερη “δεξαμενή” άνθρακα στον κόσμο και την κύρια πηγή πλανητικής ισορροπίας που ρυθμίζει το κλίμα και προστατεύει τα ενδιαιτήματα και την άγρια ζωή, αποτελεί τη συνέχεια αυτής της δέσμευσης για ισορροπία.

Η Novotel θα εκπονήσει ένα τριετές επιστημονικό σχέδιο δράσης, το οποίο θα βασίζεται σε τρεις, σχετικές με τους ωκεανούς, προτεραιότητες των Ηνωμένων Εθνών και συγκεκριμένα: τη μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης και της οξίνισης των ωκεανών, ιδίως από χερσαίες δραστηριότητες, την καταπολέμηση της υπεραλίευσης και την προώθηση βιώσιμων μοντέλων αλιείας, καθώς και την ενίσχυση των επιστημονικών γνώσεων και της έρευνας για την υγεία των ωκεανών.

Σύμφωνα με τις παραπάνω προτεραιότητες, το σχέδιο δράσης της Novotel θα έχει ως στόχο να να εξισορροπήσει εκ νέου τον αντίκτυπό της στον πλανήτη, καθορίζοντας βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες πρωτοβουλίες σε τέσσερις πυλώνες που αποτελούν το σχέδιο Novotel’s Positive Impact Plan:

  • Μείωση του αντίκτυπου του πλαστικού, του νερού, και του αποτυπώματος άνθρακα – δίνοντας τη δυνατότητα στα ξενοδοχεία της Novotel να εφαρμόσουν δράσεις με θετικό αντίκτυπο για να μειώσουν την σπατάλη φυσικών πόρων με ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση της κατανάλωσης πλαστικών, νερού και ενέργειας.
  • Βιώσιμες επιλογές τροφίμων – μείωση της κατανάλωσης κρέατος και ψαριών καθώς και μείωση της σπαάλης τροφίμων στους F&B χώρους της Novotel και περαιτέρω ανάπτυξη βιώσιμων πολιτικών σε ότι αφορά στα θαλασσινά.
  • Ενίσχυση της εκπαίδευσης και της ευαισθητοποίησης για τους ωκεανούς – εκπαίδευση των επισκεπτών, των ομάδων των ξενοδοχείων και των τοπικών κοινοτήτων για την αναγκαιότητα της διατήρησης των ωκεανών και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να συμβάλλουν θετικά.
  • Συμβολή στην έρευνα και την καινοτομία – συνεργασία με ΜΚΟ και επένδυση στη βιώσιμη καινοτομία.

Η συνεργασία με το WWF θα βοηθήσει τη Novotel να προωθήσει αλλαγές και δράσεις για το μεγαλύτερο καλό του ωκεανού και να εκπληρώσει το Positive Impact Plan.

Με εστίαση στον ωκεανό, η συνεργασία με το WWF έχει τέσσερις κύριους στόχους:

• Ανάπτυξη βιώσιμων πολιτικών για τα θαλασσινά και αλυσίδες εφοδιασμού για τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια της Novotel.
• Αύξηση της ευαισθητοποίησης των επισκεπτών και των εργαζομένων για τη σημασία των ωκεανών.
• Υποστήριξη για την διατήρηση των ωκεανών με στόχο να εμπνεύσει περαιτέρω τον κλάδο και τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικών.
• Διατήρηση και αποκατάσταση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας μέσω της υποστήριξης πέντε flagship projects του WWF σε όλο τον κόσμο.

Προκειμένου να προσφέρει καθοδήγηση στο έργο της Novotel, το WWF θα πραγματοποιεί συχνές επισκέψεις στα ξενοδοχεία Novotel, κατά τις οποίες θα μελετά τον τρόπο λειτουργίας και τις πρακτικές των ξενοδοχείων, αξιολογώντας δεδομένα σχετικά με τις προμήθειες και κάνοντας τις σχετικές συστάσεις. Το WWF θα παρέχει μια ειδική συντονιστική επιτροπή για να αξιολογήσει την πρόοδο της Novotel στις δεσμεύσεις της καθόλη τη διάρκεια της συνεργασίας.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας η Novotel θα υποστηρίζει βασικά έργα διατήρησης της WWF Γαλλίας σε όλο τον κόσμο, όπως:

• Την προστασία της Ποσειδωνίας, ενός ενδημικού ανθοφόρου φυτού της Μεσογείου που παίζει βασικό ρόλο ως “δεξαμενή” άνθρακα – αφαιρώντας τον άνθρακα από την ατμόσφαιρα – και παρέχει οφέλη σε 25 διαφορετικά θαλάσσια οικοσυστήματα.
• Τον εντοπισμό και την εξάλειψη εξοπλισμού “φάντασμα” – εγκαταλελειμμένα, χαμένα και με κάθε τρόπο απορριπτόμενα αλιευτικά εργαλεία – η πιο θανατηφόρα μορφή θαλάσσιου πλαστικού που επηρεάζει θαλάσσιες χελώνες και θηλαστικά, καρχαρίες, σαλάχια και θαλάσσια πτηνά.
• Υποστήριξη του σκάφους Blue Panda της WWF Γαλλίας, το οποίο πλέει στη Μεσόγειο εκτελώντας εργασίες, συμπεριλαμβανομένων επιστημονικών καταδύσεων, προστατεύοντας τα κητώδη από συγκρούσεις με θαλάσσια οχήματα και προστατεύοντας είδη καρχαριών που απειλούνται με εξαφάνιση, καθώς και την εισαγωγή του κοινού στη Μεσόγειο, τις προκλήσεις στη διατήρησή της και το έργο που γίνεται για την προστασία της.
• Παρακολούθηση και ιχνηλάτηση θαλάσσιων χελώνων στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, συλλογή γνώσης σχετικά με τις μετακινήσεις τους από τις παραλίες που έχουν τις φωλιές τους σε μεταναστευτικούς διαδρόμους και περιοχές αναζήτησης τροφής και χαρτογράφηση κρίσιμων πληθυσμών και περιοχών διατήρησης. Έξι από τα επτά είδη θαλάσσιων χελώνων παρέμειναν απειλούμενα από τη συγκομιδή, το παράνομο εμπόριο, την αλίευση από την εμπορική αλιεία και την απώλεια των παραλιών που έχουν τις φωλιές τους.
• Προστασία των θαλάσσιων χελώνων του Δυτικού Ατλαντικού, ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας για βιώσιμες αλιευτικές τεχνικές και καταπολέμηση της παράνομης αλιείας. Η καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας θα συμβάλλει στην προστασία των δερματοχελώνων που αναπαράγονται στις παράκτιες περιοχές της Γουιάνας και των πράσινων και olive ridley χελώνων από τη Βραζιλία έως τη Βενεζουέλα.

Σχολιάζοντας τη συνεργασία Novotel και WWF, η Karelle Lamouche, Chief Commercial Officer, Premium, Midscale & Economy Division της Accor, δήλωσε: “Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι η Novotel ξεκινά ένα νέο συναρπαστικό κεφάλαιο. Ιδρυτικό brand της Accor, η Novotel ηγείται της κατηγορίας Midscale στο μεγαλύτερο μέρος του κόσμου. Σήμερα, ξεκινάμε μια νέα, τολμηρή φιλοδοξία, υποστηρίζοντας έναν βιώσιμο σκοπό σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η Novotel έχει στον πυρήνα της φιλοσοφίας της μια μακροχρόνια δέσμευση στην καινοτομία και την ισορροπία, και τώρα πάμε αυτή τη δέσμευση ένα βήμα παραπέρα, επιλέγοντας να βοηθήσουμε τη μεγαλύτερη πηγή ισορροπίας στον πλανήτη μας – τον ωκεανό.

Για να κάνουμε αυτή τη φιλοδοξία πραγματικότητα, είμαστε υπερήφανοι που αποκαλύπτουμε μια πρωτοποριακή συνεργασία με το WWF. Μαζί με τους συνεργάτες, τις ομάδες και τους επισκέπτες μας, η Novotel θα ηγηθεί της προσπάθειας για ένα βιώσιμο μέλλον για τους ωκεανούς μας, κάνοντας την αρχή για μια νέα εποχή περιβαλλοντικής διαχείρισης στα ξενοδοχεία μας στην αλλαγή του κλάδου.

Υπάρχει μια βαθιά ανισορροπία στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται ο ωκεανός. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η υπερεκμετάλλευση και η ρύπανση εξαντλούν τους πόρους του ωκεανού, ενώ μόνο ένα μικρό κλάσμα της χρηματοδότησης για το κλίμα διατίθεται για τη διατήρησή του.

Η υγεία του ωκεανού μας επηρεάζει όλους και οι συλλογικές μας δράσεις έχουν βαθύτατο αντίκτυπο. Θα επαναπροσδιορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο εμπλεκόμαστε μαζί του, καταναλώνουμε τους πόρους του και επενδύουμε στην προστασία και την αποκατάστασή του. Ως ένα κυρίως χερσαίο brand, η Novotel έχει μια μοναδική ευκαιρία να αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τον αντίκτυπο που έχει ο καθένας μας στον ωκεανό και να εμπνεύσει θετικές αλλαγές για το μέλλον του”.

Ο Yann Laurans, Conservation Director του WWF Γαλλίας, δήλωσε: “Το WWF στοχεύει στην αποκατάσταση της υγείας των ωκεανών προς όφελος των ανθρώπων και της φύσης. Οι ωκεανοί αποτελούν βασικό πόρο βιοποικιλότητας που πρέπει να προστατευθεί.

Το WWF δεσμεύεται για στρατηγικές και καινοτόμες συνεργασίες με τις μεγαλύτερες εθνικές και πολυεθνικές εταιρείες στον κόσμο, ώστε να τις βοηθήσει να μειώσουν με συγκεκριμένο τρόπο το οικολογικό τους αποτύπωμα και να συμβάλλουν θετικά στο περιβάλλον. Είμαστε βέβαιοι ότι η παγκοσμίου φήμης τεχνική και επιστημονική μας εξειδίκευση θα βοηθήσει τη Novotel να προωθήσει αλλαγές για το γενικότερο καλό της επιχειρησιακής της δραστηριότητας και του ωκεανού”.

Η Accor, μητρικός Όμιλος της Novotel, έχει μακρά ιστορία στην ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων και καινοτομιών στον τομέα της θαλάσσιας περιβαλλοντικής προστασίας. Από το 2017 η Accor υποστηρίζει το Energy Observer και πρόσφατα, το 2022, συνεργάστηκε με το Fondation de la Mer για την υιοθέτηση του Ocean Framework, προκειμένου να αξιολογήσει τον αντίκτυπο των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων στην θαλάσσια άγρια ζωή.

Επιπλέον, ο Όμιλος έχει απαγορεύσει τη χρήση απειλούμενων ειδών ψαριών, προωθεί την υπεύθυνη αλιεία και ήταν ο πρώτος στον χώρο της φιλοξενίας που δεσμεύτηκε να καταργήσει σταδιακά τα πλαστικά μιας χρήσης σε ότι σχετίζεται με τη διαμονή των επισκεπτών της, συμβάλλοντας στην καταπολέμηση της ρύπανσης των θαλασσών. Αυτές οι δεσμεύσεις της Accor είναι ευθυγραμμισμένες με τη δέσμευση του Ομίλου να επιτύχει την παγκόσμια ουδετερότητα στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050, καθώς και να καταργήσει όλα τα πλαστικά μιας χρήσης στη διαμονή.

Η Brune Poirson, Chief Sustainability Officer της Accor, σχολίασε: “Η δέσμευση και η επένδυση της Novotel στη διατήρηση των ωκεανών, μαζί με το WWF, αποτελούν σημαντικό σημείο καμπής στην ιστορία της. Αποδεικνύει την αποφασιστικότητα του brand και της Accor να δράσει αποφασιστικά υπέρ της βιοποικιλότητας και να καταπολεμήσει την κλιματική αλλαγή, ενώ παράλληλα εμπνέει ολόκληρο τον κλάδο.

Ο τουρισμός έχει σημαντικό αντίκτυπο στους θαλάσσιους πόρους. Ωστόσο, είναι επίσης πολύ εξαρτημένος από αυτούς. Η ευθύνη μας δεν είναι μόνο να μετριάσουμε αυτές τις επιπτώσεις, αλλά και να βρούμε αποτελεσματικές λύσεις που θα βοηθήσουν τον κλάδο να προσαρμοστεί στην κλιματική αλλαγή και τις συνέπειές της. Φιλοδοξία μας είναι λοιπόν να υποστηρίξουμε τους ιδιοκτήτες μας να μετατρέψουν τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις σε πηγές ευκαιριών, για τα περιουσιακά τους στοιχεία και για τις κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούνται”.

Με ιστορία από το 1967 στη Γαλλία, η Novotel είναι το ιδρυτικό brand της Accor. Σήμερα διαθέτει περισσότερα από 580 ξενοδοχεία σε 65 χώρες, με 42.000 Novotel “Heartists” να φροντίζουν πάνω από 30 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως.