Η διεθνής πρακτική από την λειτουργία των υδατοδρομίων/υδροπλάνων είναι εξαιρετικά θετική και έχει προσφέρει πολλά άμεσα και έμμεσα οφέλη στις γεωγραφικές περιοχές που δραστηριοποιούνται.

Σήμερα, χώρες όπως ο Καναδάς, ΗΠΑ, Μάλτα, Σκανδιναβικές χώρες, Καραϊβική, Αυστραλία, κλπ έχουν εντάξει τα υδατοδρόμια/υδροπλάνα στις μεταφορικές τους υποδομές και έχουν διασυνδέσει με αυτά τα υπόλοιπα μεταφορικά μέσα με σκοπό την πλήρη κάλυψη των γεωγραφικών περιοχών που καλύπτουν.

Η Ελλάδα από την άλλη πλευρά, διαθέτοντας το ιδανικό γεωγραφικό και φυσικό περιβάλλον για την δραστηριοποίηση του ειδικού αυτού μεταφορικού μέσου, δεν έχει καταφέρει να το εντάξει αποτελεσματικά στις μεταφορικές υποδομές. Οι λόγοι είναι πολλοί και κυρίως έχουν να κάνουν με το κενό του νομοθετικού πλαισίου που θα πρέπει να καθορίζει και να επιλύει όλα τα θέματα που προκύπτουν από την εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση των υδατοδρομίων.

Επιπλέον, η χώρα μας μέχρι σήμερα δεν έχει καταφέρει να καλύψει αποτελεσματικά τις μεταφορικές ανάγκες των μονίμων και εποχικών κατοίκων των  νησιών και απομακρυσμένων περιοχών, ιδιαίτερα με την σημερινή συγκυρία όπου τόσο η ακτοπλοΐα όσο και η πολιτική αεροπορία δεν είναι σε θέση να συνδράμουν στην ικανοποίηση του λεγόμενου μεταφορικού ισοδυνάμου υπέρ των νησιών.

Κρίνοντας από την δραστηριοποίηση των υδατοδρομίων/υδροπλάνων διεθνώς, γίνεται εύκολα αντιληπτή η συνεισφορά τους στην ανάπτυξη της γεωγραφικής περιοχής που καλύπτουν. Έτσι και στην χώρα μας αναμένεται η λειτουργία των υδατοδρομίων/υδροπλάνων να συμβάλει σημαντικά:

1.    Στην κάλυψη του όποιου μεταφορικού κενού που υφίσταται και στην άμβλυνση/άρση της απομόνωσης ιδιαίτερα των νησιών και των παραμεθόριων περιοχών.
2.    Στην τουριστική ανάπτυξη και όχι μόνο την εποχική από την στιγμή που θα λειτουργούν όλο σχεδόν τον χρόνο.
3.    Στην απασχόληση τοπικού κυρίως προσωπικού που μετά από εκπαίδευση θα απασχοληθεί με την λειτουργία των υδατοδρομίων.
4.    Στην κάλυψη των μεταφορικών αναγκών εκτάκτων αναγκών (αεροδιακομιδή ασθενών, εκκένωση λόγων φυσικών καταστροφών, κλπ).
5.    Στην υποστήριξη δράσεων δημοσίου συμφέροντος (πυρασφάλεια, πυροπροστασία, ακτοφυλακή, αστυνόμευση & ασφάλεια θαλάσσιων συνόρων, κλπ).

Συνεπώς, με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος υποδομών (κάτω των 100.000 ευρώ) μπορούν να δημιουργηθούν ειδικές μεταφορικές υποδομές στα μικρά και μεγάλα λιμάνια της χώρας μας για την λειτουργία ενός χαμηλής περιβαλλοντικής όχλησης και αξιόπιστου μεταφορικού μέσου όπως τα σύγχρονα υδροπλάνα.

Συμπερασματικά και με τον καθορισμό του νομοθετικού πλαισίου για την αδειοδότηση και λειτουργία των υδατοδρομίων,  αφενός αναβαθμίζονται οι μεταφορικές υπηρεσίες των λιμένων και ικανοποιούνται οι μεταφορικές ανάγκες των χρηστών και αφετέρου δίνεται η δυνατότητα στους αερομεταφορείς υδροπλάνων να δραστηριοποιηθούν στην χώρα μας ακολουθώντας ένα ολοκληρωμένο, σύγχρονο και απλοποιημένο πλαίσιο.

Χρήστος Νικολαΐδης