Με θετικό πρόσημο ολοκλήρωσε το τετράμηνο του τρέχοντος οικονομικού έτους η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων, καταγράφοντας άνοδο 13,2%, την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2024, σύμφωνα με την έρευνα που διεξήγαγε η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), μεταξύ των ασφαλιστικών επιχειρήσεων – μελών της.

Ειδικότερα η παραγωγή διαμορφώθηκε στα 1,9 δισ. ευρώ για το συγκεκριμένο διάστημα εκ των οποίων 917,2 εκατ., με ποσοστό ανόδου 15,8%, σε ετήσια βάση, αντιστοιχούν στις Ασφαλίσεις Ζωής και 961,4 εκατ. ευρώ, στις Ασφαλίσεις κατά Ζημιών, οι οποίες ενισχύθηκαν κατά 10,8%, συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του προηγουμένου έτους.

Επιπλέον όπως προκύπτει από τα στοιχεία ο κλάδος Ζωής κατέγραψε αύξηση 5,6% και ασφάλιστρα ύψους 421.718.εκατ. ευρώ. Ομοίως, ο κλάδος Ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις ενισχύθηκε κατά 38,7% ενώ η παραγωγή του ανήλθε σε 383.348 εκατ. ευρώ.
Εξαίρεση αποτέλεσε η Διαχείριση συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων που για το τετράμηνο υποχώρησε κατά 3,8%, διολισθαίνοντας στα 112.176 εκατ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή στις Ασφαλίσεις κατά ζημιών, αξίζει να αναφερθεί ο κλάδος Αστικής Ευθύνης Οχημάτων, ο οποίος, με ασφάλιστρα 264.443 εκατ. ευρώ, σημείωσε άνοδο 5,3%.

Ο κλάδος για Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως κατέγραψε αύξηση 31,5 φθάνοντας για το τετράμηνο τα 31.056 εκατ. ευρώ, τα Ατυχήματα ενισχύθηκαν κατά 7,5% αγγίζοντας τα 4.115 εκατ. ευρώ, ενώ αντίθετα οι ασθένειες υποχώρησαν κατά 6,8% στα 43.107 εκατ. ευρώ. Τέλος η Γενική αστική ευθύνη πραγματοποίησε άλμα 28,5% στα 13.905.εκατ. ευρώ.

Για τον μήνα Απρίλιο, οι ασφάλειες Ζωής και Ζημιών ανήλθαν συνολικά σε 476.3 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 10,1% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Εξ αυτών 229.4 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν στις Ασφαλίσεις Ζωής που ενισχύθηκαν κατά 3,6% και 246.9 εκατ. ευρώ στις Ασφαλίσεις κατά Ζημιών με εντυπωσιακή άνοδο 17%.

Αναφορικά με τους επιμέρους κλάδους οι Ασφαλίσεις Ζωής αυξήθηκαν κατά 12,7% φθάνοντας τα 105.6 εκατ. ευρώ, οι Ασφαλίσεις Ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις ανήλθαν στα 89.415.4 εκατ. ευρώ και τέλος η παραγωγή στον κλάδο Διαχείρισης συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων διαμορφώθηκε στα 34.4 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 4,3%.

Η Αστική ευθύνη χερσαίων οχημάτων ενισχύθηκε κατά 13,2% στα 71.4 εκατ. ευρώ και τα ατυχήματα κατά 7,5% φθάνοντας τα 4.1 εκατ. ευρώ.

Αναφέρεται ότι η έρευνα της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, για την παραγωγή ασφαλίστρων ανά μήνα, ανταποκρίθηκαν 47 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 42 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και οι 14 στις ασφαλίσεις Ζωής.

Από τις 47 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι 26 δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα με τη μορφή της Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρείας, 1 με τη μορφή του αλληλασφαλιστικού συνεταιρισμού, 15 ως Υποκαταστήματα αλλοδαπής ασφαλιστικής και 5 ευρωπαϊκές ασφαλιστικές δραστηριοποιήθηκαν με καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών.