«Συναγερμός» έχει σημάνει στην κατασκευαστική Arcon Constructions ΑΕ, μετά την απόρριψη του πρώτου αιτήματος της για υπαγωγή στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Δικαίου

Η εταιρεία εξετάζει πολύ σοβαρά την υποβολή αιτήματος  εκ νέου, προκειμένου να υπαχθεί στη διαδικασία εξυγίανσης, αυτή τη φορά, του τροποποιημένου άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα.

Την Arcon, εταιρεία με πολλά και μεγάλα ιδιωτικά κυρίως έργα στο χαρτοφυλάκιό της, έσπρωξαν σε αδιέξοδο οι μεγάλες δανειακές υποχρεώσεις και η καθυστέρηση στην υλοποίηση δύο μεγάλων συμβάσεων, με την Ι. Κοντέλλης και με τον όμιλο Balkanydgurlushik για την κατασκευή αυτοκινητοδρόμων στο Τουρκμενιστάν.

 

Ανδρέας Αλειφέρης