Σύνταξη: tourismtoday.gr

Τις τάσεις στις ταξιδιωτικές συνήθεις των Ελλήνων, αποκαλύπτει μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ. Τα αποτελέσματα της μελέτης «Πώς ταξιδεύουν οι Έλληνες | Ανάλυση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των ταξιδιών στην Ελλάδα και το εξωτερικό» βασίζονται σε διαδικτυακή έρευνα που διενήργησε η Focus Bari για λογαριασμό του ΙΝΣΕΤΕ η οποία πραγματοποιήθηκε σε δύο κύματα μέσα στο διάστημα ενός δωδεκάμηνου, με δείγμα 35.000+ ατόμων ηλικίας 16-64 ετών, κατοίκων Ελλάδας.

 • Στα ταξίδια εξωτερικού κυριαρχεί το ταξίδι πόλης με 50% ενώ στα ταξίδια εσωτερικού κυριαρχούν οι διακοπές στη θάλασσα /παραλία με 45%.
 • Η περιήγηση είναι το δεύτερο συχνότερο είδος ταξιδιού με 32%, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.
 • Δημοφιλέστεροι προορισμοί εξωτερικού: Ιταλία (17%), Γερμανία (11%), Γαλλία (9%).
 • Δημοφιλέστεροι προορισμοί εσωτερικού: Αττική και η Στερεά Ελλάδα-Εύβοια (21%), Μακεδονία (19%), Πελοπόννησος (14%) – δηλαδή προορισμοί εύκολα προσβάσιμοι με αυτοκίνητο.
 • Τα επαγγελματικά ταξίδια έχουν σημαντικότερο μερίδιο στα ταξίδια εξωτερικού απ’ ότι στα ταξίδια εσωτερικού.
 • Το ξενοδοχείο παραμένει το προτιμώμενο είδος καταλύματος.

Λόγοι ταξιδιού

 • Ο κύριος λόγος που ταξιδεύουν οι Έλληνες τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό, είναι η αναψυχή, σε ποσοστό περίπου 60%, ακολουθούμενη από την επίσκεψη σε συγγενείς και φίλους με 18%.
  Σε ότι αφορά στους επαγγελματικούς σκοπούς, περιλαμβανομένων των συνεδρίων, αυτοί αποτελούν αναλογικά σημαντικότερο λόγο ταξιδιού στο εξωτερικό (14%) απ’ ότι στο εσωτερικό (11%).Για ιατρικούς ή άλλους σκοπούς ταξιδεύουν πολύ μικρά ποσοστά.
 • Αν και η αναψυχή είναι ο συχνότερος σκοπός του ταξιδιού τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, το είδος του ταξιδιού διαφέρει σημαντικά. Έτσι, ενώ στο εξωτερικό κυριαρχεί το ταξίδι πόλης με 50%, στο εσωτερικό το κυρίαρχο είδος ταξιδιού είναι οι διακοπές στην θάλασσα / παραλία με 45%.
  Η περιήγηση είναι το δεύτερο συχνότερο είδος ταξιδιού με 32%, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Προορισμοί

 • Στο εξωτερικό οι τρεις δημοφιλέστεροι προορισμοί είναι η Ιταλία (17%), η Γερμανία (11%) και η Γαλλία (9%).
 • Στο εσωτερικό οι τρεις δημοφιλέστεροι προορισμοί είναι η Αττική και η Στερεά Ελλάδα-Εύβοια (21%), η Μακεδονία (19%) και η Πελοπόννησος (14%) – δηλαδή προορισμοί εύκολα προσβάσιμοι με αυτοκίνητο.

Κατάλυμα

 • Το ξενοδοχείο παραμένει το προτιμώμενο είδος καταλύματος (52% για τα ταξίδια εσωτερικού και 64% για τα ταξίδια εξωτερικού), ενώ σημαντικό είναι και το ποσοστό των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης (22% και 16%).
 • Παρόμοια με της βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι τα ποσοστά της φιλοξενίας (21% και 15%).
 • Αναφορικά με την κατηγορία ξενοδοχείου, το ποσοστό 4* και 5* είναι σημαντικά υψηλότερο στα ταξίδια εξωτερικού (40% και 15%) σε σχέση με τα ταξίδια εσωτερικού (35% και 12%).
 • Σε ότι αφορά τις Πλατφόρμες Βραχυχρόνιας Μίσθωσης, χρησιμοποιούνται στο 33% των ταξιδιών εξωτερικού, έναντι 20% των ταξιδιών εσωτερικού.

Δραστηριότητες

 • Η δημοφιλέστερη δραστηριότητα στα ταξίδια εσωτερικού είναι το Φαγητό και Ποτό (64%) και ακολουθεί η Χαλάρωση (62%).
 • Με μεγάλη διαφορά ακολουθούν η Απόλαυση της Φύσης και του Φυσικού Περιβάλλοντος (36%), το Κολύμπι και η Ηλιοθεραπεία (25%).
 • Με εξαίρεση το Φαγητό και Ποτό (57%) αρκετά διαφορετικές είναι οι δημοφιλέστερες δραστηριότητες για τα ταξίδια εξωτερικού.
 • Συνεπώς, η πιο δημοφιλής δραστηριότητα είναι η Επίσκεψη σε Αξιοθέατα (61%) και μετά το Φαγητό και Ποτό (57%), ακολουθεί η Επίσκεψη σε Μουσεία/Εκθέσεις (45%), οι Αγορές/Ψώνια (37%) και η Απόλαυση της Ατμόσφαιρας της Πόλης (35%).

Μέσον Μεταφοράς

 • Ο τρόπος μετάβασης διαφέρει σημαντικά μεταξύ των ταξιδιών εσωτερικού και εξωτερικού.
  Στα μεν πρώτα κυριαρχούν τα χερσαία μέσα με 74% (εκ των οποίων 80% το αυτοκίνητο, 14% με λεωφορείο, 3% με τραίνο κλπ.) και ακολουθούν τα θαλάσσια (16%) και μόνο ένα 10% των ταξιδιών γίνεται με το αεροπλάνο.
 • Αντίθετα, στα ταξίδια εξωτερικού κυριαρχεί το αεροπλάνο με 72%, έπονται τα χερσαία μέσα με 23% (56% αυτοκίνητο, 26% λεωφορείο, 7% τραίνο, 8% μηχανή) ενώ δια θαλάσσης γίνεται μόνο το 5% των ταξιδιών.

Πηγές Ενημέρωσης

 • Η κυριότερη πηγή ενημέρωσης είναι το internet (65% για ταξίδια εξωτερικού και 57% για εσωτερικού), ακολουθούμενη από πληροφορίες από Γνωστούς και Φίλους (36% και 31%).
 • Σημαντικό ρόλο παίζουν τα ταξιδιωτικά γραφεία / πρακτορεία για τα ταξίδια εξωτερικού (17%), έναντι μόλις 8% στου εσωτερικού, ενώ για ένα ποσοστό 19% των ταξιδιών εσωτερικού έγιναν χωρίς να χρησιμοποιηθεί κάποια συγκεκριμένη πηγή, έναντι 8% για τα ταξίδια εξωτερικού.
 • Από τις πηγές internet, κυριαρχούν οι ιστοσελίδες των ξενοδοχείων (53% για ταξίδια εσωτερικού και 48% για εξωτερικού),ακολουθούμενες από ιστοσελίδες αξιολόγησης τουριστικών υπηρεσιών (32% & 40% αντίστοιχα), τις ιστοσελίδες των ξενοδοχείων (34% & 30%) και τις ιστοσελίδες πτήσεων (20% & 43%).

Τρόπος Κράτησης

 • Αν και το ποσοστό των ταξιδιωτών που κάνουν κρατήσεις είναι υψηλό και στα δύο είδη ταξιδιών (εσωτερικό 71%, εξωτερικό 80%), υπάρχει σημαντική διαφορά στον τρόπο που γίνονται οι κρατήσεις: στα ταξίδια εξωτερικού οι online κρατήσεις είναι 69% ενώ στου εσωτερικού μόλις 39%.
 • Επίσης, ενώ οι δυο σημαντικότερες κατηγορίες κρατήσεων στα ταξίδια εσωτερικού είναι για Διαμονή (52%) και Φέρυ/πλοίο (14%),στου εξωτερικού η δημοφιλέστερη κατηγορία κρατήσεων είναι οι Πτήσεις (29%), ακολουθούμενη με μικρή διαφορά από την Διαμονή (28%) και στη συνέχεια από τα Εισιτήρια για Events/Αξιοθέατα (13%).