Επιπλέον κίνητρα για τη δημιουργία γηπέδων γκολφ στις επενδύσεις για σύνθετα τουριστικά καταλύματα προβλέπει διάταξη, που περιλαμβάνεται στις ρυθμίσεις, που προωθεί το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού μέσα από νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών.

Οι τουριστικές ρυθμίσεις, που επρόκειτο να κατατεθούν σε νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης, τελικά περιλαμβάνονται σε νομοσχέδιο του Μεταφορών και αναφέρονται: στη χωροθέτηση επενδύσεων, στη διαδικασία αδειοδοτήσεων και έκδοσης Ειδικών Σημάτων Λειτουργίας και στη σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων στον ΕΟΤ, στις Μαρίνες και στους Τουριστικούς Λιμένες καθώς και στον Αλιευτικό Τουρισμό.

Στα σύνθετα τουριστικά καταλύματα, λοιπόν, που περιλαμβάνουν γήπεδο γκολφ 18 οπών τουλάχιστον, και εφόσον ο συντελεστής δόμησης που πραγματοποιείται δεν υπερβαίνει το 0,05, ο επενδυτής θα μπορεί να πωλεί ή να εκμισθώνει μακροχρόνια το 75% της της συνολικώς δομούμενης επιφάνειας του σύνθετου τουριστικού καταλύματος, Με το νόμο, που ψηφίστηκε το περασμένο καλοκαίρι, το ποσοστό αυτό οριοθετείται στο 30% της δομούμενης επιφάνειας.

Επίσης, με τις νέες ρυθμίσεις που προωθούνται, τα ξενοδοχειακά καταλύματα, τα οποία αποτελούν τμήμα σύνθετου τουριστικού καταλύματος, μπορεί να υπάγονται σε καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης. Το ποσοστό των κλινών, που θα υπάγεται στο καθεστώς αυτό, ορίζεται σε 70% για τα νέα σύνθετα καταλύματα και σε 49% στις μετατροπές υφιστάμενου ξενοδοχείου σε σύνθετο τουριστικό κατάλυμα.

Στις ειδικές τουριστικές εγκαταστάσεις, εξάλλου, πέραν των γηπέδων γκολφ, κέντρων θαλασσοθεραπείας κ.ά., προστίθενται οι μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού-θερμαλισμού, κέντρα αναζωογόνησης και κέντρα καταδυτικού τουρισμού, καθώς και εγκαταστάσεις και υποδομές ανάδειξης και αξιοποίησης περιβαλλοντικών, γεωλογικών, γεωμορφολογικών, αρχιτεκτονικών, ιστορικών, θρησκευτικών ή πολιτιστικών  στοιχείων της περιοχής, οι οποίες βρίσκονται είτε στο γήπεδο εκμετάλλευσης του σύνθετου τουριστικού καταλύματος είτε και στην ευρύτερη περιοχή αυτού, εφόσον  ενσωματώνονται λειτουργικώς στο σύνθετο τουριστικό κατάλυμα. Η ειδική τουριστική υποδομή ως μέρος σύνθετου τουριστικού καταλύματος είναι προαιρετική, εφόσον τμήματα εγκαταλελειμμένων οικισμών ή κτίρια και εγκαταστάσεις της ευρύτερης περιοχής, που έχουν χαρακτηρισθεί μνημεία ή διατηρητέα, αποκαθίστανται με δαπάνες του ιδιοκτήτη του σύνθετου τουριστικού καταλύματος και ενσωματώνονται λειτουργικώς στο σύνθετο τουριστικό κατάλυμα.

Γιάννης Παπαδόπουλος