Στην έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων για την δημιουργία καταδυτικού πάρκου στη θαλάσσια περιοχή του Γαλαξιδίου, προχώρησε η αρμόδια Υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.

Το εν λόγω έργο που δρομολογεί ο δήμος Δελφών, θα ενισχύσει σημαντικά το τουριστικό προϊόν της περιοχής.

Ειδικότερα, το Τμήμα Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού, της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, εξέδωσε την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για τη δημιουργία Καταδυτικού Πάρκου στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του οικισμού Γαλαξιδίου, με κύριο του έργου το Δήμο Δελφών.

Η απόφαση έρχεται συνέχεια της εκπόνησης των απαραίτητων μελετών από το Δήμο Δελφών για τη χωροθέτησης του Καταδυτικού Πάρκου, αλλά και τη θετική γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Στο πλαίσιο της μελέτης, προβλέπεται η τοποθέτηση επιφανειακών πλωτήρων σήμανσης των ορίων του Πάρκου, της έναρξης/τερματισμού της καταδυτικής διαδρομής και της πρόσδεσης σκαφών, καθώς και η δημιουργία υποβρύχιων τεχνητών αξιοθέατων με σκοπό τον εμπλουτισμό του υποθαλάσσιου τοπίου, ώστε αφενός να καταστεί ελκυστικό για τους χρήστες, αφετέρου για να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την περαιτέρω ανάπτυξη της θαλάσσιας βιοποικιλότητας.