Σύνταξη: tourismtoday.gr

Η EasyJet Holidays είναι η πρώτη μεγάλη ταξιδιωτική εταιρεία του Ηνωμένου Βασιλείου που εντάσσεται στον συνασπισμό Future of Tourism.
Ο φορέας έχει παγκόσμια αποστολή να τοποθετήσει προορισμούς στο επίκεντρο των στρατηγικών ανάκαμψης.

Η ταξιδιωτική εταιρεία αποκάλυψε πρόσφατα σχέδια αντιστάθμισης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τα πακέτα διακοπών της. Αυτά περιλαμβάνουν:

  • Το καύσιμο που χρησιμοποιείται για τις πτήσεις και τις μεταφορές στον προορισμό.
  • Την ενέργεια που χρησιμοποιείται από τις διαμονές των ξενοδοχείων.

Και όλα αυτά, χωρίς κανένα κόστος στους πελάτες. Η ένταξη της στον συνασπισμό Future of Tourism βασίζεται σε αυτή τη δέσμευση.

Η εναρμόνιση με τις 13 κατευθυντήριες αρχές του συνασπισμού, οι οποίες εστιάζουν στην ευημερία των προορισμών και των κοινοτήτων, είναι το τελευταίο βήμα στη δέσμευση βιωσιμότητας της εταιρείας.

Περισσότερα για τη στρατηγική, τις μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις και οι δράσεις της ταξιδιωτικής εταιρείας θα ανακοινωθούν σύντομα.