Σημαντική πτώση παρουσίασε ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών για τις επιχειρήσεις του τουρισμού το τρίμηνο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2011, σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμηση, σύμφωνα με την έρευνα οικονομικής συγκυρίας στον τουρισμό που διεξάγει ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) σε συνεργασία με το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ).

Πιο συγκεκριμένα, ο δείκτης διαμορφώθηκε στις 71 και 48 μονάδες για τις ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις αντίστοιχα, υποχωρώντας κατά 35 και 22 μονάδες σε σχέση με την πρώτη εκτίμηση.

«Η εξέλιξη αυτή συνδέεται άμεσα με τη λήξη της υψηλής περιόδου ζήτησης από τον εισερχόμενο τουρισμό (Απρίλιος-Οκτώβριος), αλλά και την υποχώρηση του εσωτερικού τουρισμού (όπως και των επαγγελματικών ταξιδιών) λόγω της παρατεταμένης ύφεσης της ελληνικής οικονομίας, της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος και της ανοδικής πορείας της ανεργίας. Σε αντίθεση ωστόσο με τις τουριστικές επιχειρήσεις, ο δείκτης για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις συνεχίζει να κινείται υψηλότερα συγκριτικά με το σύνολο των υπηρεσιών της εγχώριας οικονομίας», επισημαίνεται στην έρευνα.

Από τις εκτιμήσεις των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, όπως αυτές αποτυπώθηκαν στην έρευνα, προκύπτει σημαντική επιδείνωση του επιχειρηματικού κλίματος.

Η πλειοψηφία των τουριστικών επιχειρήσεων (πλην των ξενοδοχειακών) εκτιμά ότι η κατάσταση έχει χειροτερεύσει, με την επιδείνωση του επιχειρηματικού κλίματος να είναι πιο έντονη συγκριτικά με τα αποτελέσματα για το τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2011. Οι περισσότερες επιχειρήσεις εκτιμούν ότι η ζήτηση έχει υποχωρήσει σε χαμηλότερο επίπεδο συγκριτικά με ένα χρόνο πριν, ιδιαίτερα στις κατηγορίες των ταξιδιωτικών γραφείων και των επιχειρήσεων θαλάσσιου τουρισμού και διοργάνωσης συνεδρίων-εκθέσεων.

Αναφορικά με τις πρώτες εκτιμήσεις για την πορεία της ζήτησης το 2012, οι επιχειρήσεις εμφανίζονται – για την ώρα τουλάχιστον – αρκετά απαισιόδοξες, καθώς οι μισές τουλάχιστον εκτιμούν πως θα κινηθεί πτωτικά σε σχέση με το 2011. Πιο έντονες καταγράφονται οι αρνητικές προβλέψεις για την πορεία της ζήτησης από το εσωτερικό της χώρας.

Όπως σημειώνεται στην έρευνα, και οι δύο τάσεις είναι αναμενόμενες αν ληφθεί υπόψη αφενός η αβεβαιότητα για τη νομισματική τύχη της χώρας, αφετέρου οι μεγάλες μειώσεις στο διαθέσιμο εισόδημα που αναμένονται το 2012, μετά την ψήφιση του νέου μνημονίου.