Η επιφυλακτική στάση των βρετανικών τραπεζών αναφορικά με τον δανεισμό σε εταιρείες ακινήτων συνεχίζεται.

Η έρευνα της Jones Lang LaSalle, καταδεικνύει σταθερότητα στα χαμηλά επίπεδα χορηγήσεων που ακολούθησαν την περίοδο μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers τον Σεπτέμβριο του 2008.

Στην εν λόγω έρευνα αναφέρεται ότι ο συνολικός δανεισμός έχει περιοριστεί σήμερα σε 188 δισ. στερλίνες, μια πτώση της τάξεως του 22% σε σχέση με το περασμένο έτος, στοιχεία που προκύπτουν από την Κεντρική Τράπεζα της Αγγλίας.

Σύμφωνα με την έκθεση των βρετανικών τραπεζών, ο κλάδος των ακινήτων διατηρήθηκε στο 9% (ως ποσοστό επί του συνολικού χαρτοφυλακίου των δανείων), όσο ήταν δηλαδή και στο πρώτο τρίμηνο του 2011).

Στην ανάλυση της  Jones Lang LaSalle, αναφέρεται ότι η κρίση χρέους στην Ευρωζώνη έχει επιδράσει αρνητικά στη στάση των τραπεζών, ενώ και η στάσιμη εικόνα της βρετανικής αγοράς δεν βελτιώνει την κατάσταση.

 

Ανδρέας Αλειφέρης