Μείωση 3,9% παρουσίασε η Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, το Δεκέμβριο του 2011 σε σύγκριση με την αντίστοιχη Δύναμη του Δεκεμβρίου 2010, σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2010 προς το 2009 είχε σημειωθεί μείωση 0,8%.

Η Ολική Χωρητικότητα του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, Δεκέμβριο του 2011 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Δεκεμβρίου 2010, παρουσίασε αύξηση 0,7%, έναντι αύξησης 4,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2010 προς το 2009.