Του Χάρη Ντιγριντάκη

Πλάτη στα πλάνα του υπουργείου Τουρισμού για την ποιοτική αναβάθμιση του μωσαϊκού που συνθέτει το τουριστικό προϊόν της χώρας, βάζει το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ήδη προ των πυλών βρίσκεται από το υπουργείο Τουρισμού η δημοσίευση δύο προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση έργων που άπτονται αφενός του τουρισμού υγείας και ευεξίας και αφετέρου του καταδυτικού και υποβρύχιου τουρισμού με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΤ της Κυριακής, το αμέσως προσεχές διάστημα αναμένεται να προκηρυχθεί η πρόσκληση για την αξιοποίηση των ιαματικών πηγών και τη δημιουργία νέων ή την αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων ιαματικού τουρισμού, με τη διάθεση 21,7 εκατ. ευρώ.

Η εν λόγω δράση στοχεύει στην προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού και την παράταση της τουριστικής περιόδου.

Στην κατεύθυνση αυτή, μάλιστα, αναμένεται να εκπονηθούν μελέτες για την ανάπτυξη του τουρισμού τρίτης ηλικίας, για την ανάπτυξη του τουρισμού υγείας και για τη στρατηγική ανάπτυξης ιαματικών φυσικών πόρων, ενώ προβλέπεται να δημιουργηθεί και μία εφαρμογή υποστήριξης επισκέπτη ευεξίας.

Παράλληλα, επίκειται η δημοσίευση της αντίστοιχης πρόσκλησης που αφορά την ενίσχυση του καταδυτικού και υποβρύχιου τουρισμού, μέσω της αξιοποίησης πόρων 8,1 εκατ. ευρώ. Στόχος είναι η προστασία και η ανάδειξη του υποβρύχιου περιβάλλοντος και η βέλτιστη αξιοποίηση των συγκριτικών φυσικών και πολιτιστικών πλεονεκτημάτων της χώρας υπό τις αρχές της βιωσιμότητας και αειφορίας, ώστε να καταστεί η Ελλάδα πανευρωπαϊκός καταδυτικός προορισμός.

Η πρόσκληση αφορά στη δημιουργία νέων και αναβάθμιση υφιστάμενων καταδυτικών πάρκων, ενώ, την ίδια στιγμή, προωθούνται η δημιουργία σχετικής ψηφιακής πλατφόρμας, ενέργειες προβολής, ο καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών για την ανάπτυξη της πλατφόρμας του Παρατηρητηρίου Παράκτιου και Θαλάσσιου Τουρισμού.

Στην ίδια κατεύθυνση, προωθούνται επίσης η διακήρυξη για τις μελέτες ωρίμανσης λιμένων, προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ, η διακήρυξη για τις ψηφιακές πλατφόρμες προβολής του ορεινού τουρισμού, του αγροτουρισμού, των τουριστικών λιμένων και του καταδυτικού τουρισμού και η διακήρυξη για τη διασυνδεσιμότητα, το branding και την προώθηση/προβολή του δικτύου αγροδιατροφής και αγροτουρισμού.

Υπό αξιολόγηση

Σε ό,τι αφορά τις προσκλήσεις που έχουν προκηρυχθεί, για την αναβάθμιση των τουριστικών λιμένων υποβλήθηκαν 41 επενδυτικά σχέδια από φορείς διαχείρισης τουριστικών λιμένων (μαρίνων, καταφυγίων και αγκυροβολίων) συνολικού ύψους περί τα 184 εκατ. ευρώ, ποσό που υπερβαίνει τον διαθέσιμο προϋπολογισμό.

Η αξιολόγηση των σχεδίων είναι σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιουλίου.

Το «πράσινο φως» έχουν λάβει μέχρι στιγμής 7 επενδυτικά projects, που αφορούν την αναβάθμιση μαρινών στον Άγιο Κοσμά στο Ελληνικό, επίσης στην Αττική στον δήμο Λαυρεωτικής, στη Ρόδο, στην Πρέβεζα (Cleopatra Marina), στη Λευκάδα, στον Φλοίσβο και στα Γουβιά της Κέρκυρας. Υπό αξιολόγηση βρίσκονται ακόμη περίπου 30 projects.

Ενδεικτικά, ως προς την έγκριση της αίτησης ενίσχυσης του επενδυτικού σχεδίου για την αναβάθμιση της Μαρίνας Αγίου Κοσμά» με δικαιούχο την «Ελληνικό – Εταιρεία Ανάπτυξης Αξιοποίησης και Διαχείρισης Ακινήτων Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά Μ.Α.Ε.», ο εγκεκριμένος συνολικός προϋπολογισμός είναι στα 9,93 εκατ. ευρώ, με ποσοστό ενίσχυσης στο 79,2%, δημόσια δαπάνη στα 7,86 εκατ. ευρώ και ιδιωτική στα 2,06 εκατ. ευρώ.

Το έργο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την κατασκευή και επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων με λιμενικά έργα, πλωτούς προβλήτες, τη διαμόρφωση των εξωτερικών χώρων με κατασκευές και για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας αλλά και την εξυπηρέτηση των αναγκών των δραστηριοτήτων που καθιστούν τον λιμένα είτε αθλητική υποδομή είτε πολυλειτουργική, πάγιο εξοπλισμό κ.τ.λ.

Πρόκειται για έργα που έχουν υποβληθεί στο πλαίσιο της δημόσιας πρόσκλησης του υποέργου «Αναβάθμιση Τουριστικών Λιμένων», της δράσης «Τουριστική ανάπτυξη» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ). Η δράση εντάσσεται στον πυλώνα για τις «Ιδιωτικές Επενδύσεις και Μετασχηματισμός της Οικονομίας».

Ως προς την αναβάθμιση ορειβατικών καταφυγίων, υποβλήθηκαν επτά επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού περί το 1,2 εκατ. ευρώ.

Τα συγκεκριμένα projects βρίσκονται υπό αξιολόγηση. Υπενθυμίζεται ότι το ανώτατο όριο ανά επενδυτικό σχέδιο για τις μαρίνες ανέρχεται στα 10 εκατ. ευρώ και το αντίστοιχο όριο για τα καταφύγια διαμορφώνεται στα 6 εκατ. ευρώ.

Υψηλή ζήτηση διαπιστώθηκε και σε ό,τι αφορά τα έργα που αποσκοπούν στην ενίσχυση της προσβασιμότητας σε παραλίες.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, υποβλήθηκαν περίπου 160 επενδυτικά σχέδια, συνολικού ύψους περίπου 30 εκατ. ευρώ, ποσού διπλάσιου σχεδόν από τον διαθέσιμο προϋπολογισμό των 17 εκατ. ευρώ.

Τέλος, σε ό,τι αφορά την αναβάθμιση των χιονοδρομικών κέντρων, ένα έργο για τον ορεινό τουρισμό που στοχεύει στην επιμήκυνση της χειμερινής τουριστικής περιόδου, έχουν υποβληθεί 16 επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους περίπου 147 εκατ. ευρώ.

Τα συγκεκριμένα projects προέρχονται από το σύνολο σχεδόν των χιονοδρομικών κέντρων της χώρας και υπερκαλύπτουν τον προβλεπόμενο και διαθέσιμο προϋπολογισμό κατά περίπου 100 εκατ. ευρώ.

Η διαδικασία αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων προχωρά με τη σειρά υποβολής τους (τη μέθοδο first come first served) και, μεταξύ άλλων, εγκρίθηκαν δύο αιτήματα ενίσχυσης («Ανήλιο-Μετσόβου» και «3-5 Πηγάδια» στη Νάουσα, ύψους 10 εκατ. ευρώ έκαστο).

Η κατανομή των πόρων

Υπενθυμίζεται ότι τα έργα που δρομολογούνται με πόρους 387 εκατ. ευρώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) διαρθρώνονται σε τέσσερις δράσεις με γνώμονα την ενίσχυση της ολοκληρωμένης και βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, η πρώτη δράση αφορά την Τουριστική Ανάπτυξη, στο πλαίσιο της οποίας θα διατεθούν πόροι 321,9 εκατ. ευρώ, η δεύτερη εστιάζει στην Τουριστική Εκπαίδευση, όπου κατευθύνονται πόροι 45 εκατ. ευρώ, η τρίτη αφορά τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων, με πόρους 10 εκατ. ευρώ και η τέταρτη κατευθύνεται στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του ΕΟΤ, για τον οποίο διατίθενται περί τα 10 εκατ. ευρώ.

Αναφορικά με την τουριστική εκπαίδευση, προκρίνονται η επανειδίκευση και η αναβάθμιση δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού.

Συγκεκριμένα, η εν λόγω δράση περιλαμβάνει την αναβάθμιση δεξιοτήτων και την επανειδίκευση των εποχικά εργαζομένων, των μακροχρόνια ανέργων, καθώς και των εργαζομένων στον τομέα του τουρισμού των οποίων η σύμβαση εργασίας τέθηκε σε αναστολή κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Βάσει σχεδιασμού θα υπάρξουν 18.000 ωφελούμενοι, ενώ τα προγράμματα επανειδίκευσης θα καλύπτουν διάφορες ειδικότητες και θα εστιάσουν στην αντιμετώπιση των μελλοντικών αναγκών του τομέα για την εποχή μετά τη νόσο COVID-19.

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων προβλέπει τον εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΜΗΤΕ) του υπουργείου Τουρισμού και την ανάπτυξη νέου ευέλικτου Πληροφοριακού Συστήματος. Επίσης, προβλέπονται η δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας MyDigitalTourism και η ψηφιοποίηση αρχείων.

Σκοπός της συγκεκριμένης πλατφόρμας είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών, επιχειρηματιών, ταξιδιωτών, σε θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας του υπουργείου Τουρισμού, ενώ προβλέπεται ακόμα η δημιουργία υποσυστήματος καταγραφής αφίξεων – αναχωρήσεων επισκεπτών στα τουριστικά καταλύματα.

Τέλος ως προς τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του ΕΟΤ, προβλέπονται η ανάπτυξη ενός ψηφιακού τουριστικού χάρτη, ενός ψηφιακού αποθετηρίου τουριστικών – πολιτιστικών πόρων της Ελλάδας και ενός καινοτόμου συστήματος πληροφόρησης τουριστών.