Οι νέοι κανόνες για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις στην ΕΕ οριστικοποιήθηκαν και θα τεθούν σε ισχύ σε περίπου δύο χρόνια και η Airbnb εξέφρασε για τους κανόνες αυτούς την ικανοποίησή της. Παράλληλα, δηλώνει την ισχυρή βούλησή της να είναι “καλός εταίρος” στις Αρχές κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου μέσω τεσσάρων δεσμεύσεων.

Οι δεσμεύσεις της Airbnb

Υποστήριξη της κοινής χρήσης δεδομένων βέλτιστων πρακτικών: Δεσμευόμαστε να υποστηρίξουμε τις προσπάθειες για την εφαρμογή νέων κανόνων βραχυπρόθεσμης ενοικίασης της ΕΕ με ασφαλή, αποτελεσματικό και εξορθολογισμένο τρόπο προς όφελος όλων. Τους επόμενους μήνες, θα συνεργαστούμε στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και με τις εθνικές κυβερνήσεις για να προετοιμαστούμε για τη δημιουργία των “Ενιαίων Σημείων Εισαγωγής Δεδομένων” που θα λαμβάνουν δεδομένα από τις πλατφόρμες και θα συμβάλλουν στη διασφάλιση τεχνικής ευθυγράμμισης μεταξύ αυτών και της πλατφόρμας μας.

Εκπλήρωση των τοπικών κανόνων: Οι κανόνες βραχυπρόθεσμης μίσθωσης της ΕΕ αλλάζουν ήδη τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται οι νόμοι στην Ευρώπη και θα απαιτήσουν νέες προσεγγίσεις από τις κυβερνήσεις και τις πλατφόρμες. Ελπίζουμε να δούμε πιο στοχευμένες και αναλογικές παρεμβάσεις πολιτικής από τα κράτη μέλη σύμφωνα με την προσέγγιση της ΕΕ που αντιμετωπίζουν τοπικές ανησυχίες προστατεύοντας παράλληλα τους καθημερινούς κατοικούντες των οποίων η δραστηριότητα δεν έχει αντίκτυπο στην προσφορά στέγης. Δεσμευόμαστε να συνεργαστούμε με τις αρχές της ΕΕ για έξυπνους τοπικούς κανόνες για να συμπληρώσουμε το EU STR και να ανταλλάσσουμε συγκεντρωτικά δεδομένα και πληροφορίες στο στάδιο του σχεδίου κανονισμού για την ενημέρωση της χάραξης πολιτικής. Δεσμευόμαστε επίσης να υποστηρίζουμε τις αρχές στην επιβολή των αναλογικών τοπικών κανόνων, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών λύσεων. Πράγματι, η Airbnb συνεργάζεται ήδη με εκατοντάδες τοπικές αρχές σε ολόκληρη την ΕΕ για να υποστηρίξει τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς μέσω προϊόντων, όπως το City Portal.

Αντιμετώπιση της στέγασης: ​​Αναγνωρίζουμε την οξεία κρίση οικονομικά προσιτή στέγαση που επηρεάζει πολλά μέρη της ΕΕ και τη σημασία αυτού του ζητήματος για τις αρχές και τις κοινότητες. Αν και αυτό είναι ένα περίπλοκο πρόβλημα με πολλές βαθύτερες αιτίες, θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι βραχυπρόθεσμες ενοικιάσεις δεν επιδεινώνουν τις τρέχουσες προκλήσεις. Παράλληλα με την αποτελεσματική επιβολή του EU STR, δεσμευόμαστε να διεξάγουμε περισσότερη έρευνα για να κατανοήσουμε καλύτερα τις επιπτώσεις των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων και τον ρόλο που μπορούμε να παίξουμε για να βοηθήσουμε.

“Χτίζοντας” ένα βιώσιμο τουριστικό μέλλον: Η Airbnb δεσμεύεται να βοηθά τους Ευρωπαίους να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία να φιλοξενήσουν και να συνεργαστούν με όλες τις περιοχές της ΕΕ που θέλουν περισσότερο τουρισμό. Συνεργαζόμαστε ήδη με αγροτικούς συλλόγους, οργανισμούς πολιτιστικής κληρονομιάς και τομείς ειδικού τουρισμού, όπως οι αμπελώνες, για να προωθήσουμε τα ταξίδια σε λιγότερο επισκέψιμες περιοχές και είμαστε πάντα πρόθυμοι να κάνουμε περισσότερα. Δεσμευόμαστε επίσης να υποστηρίξουμε περιοχές που έχουν πάρα πολλούς τουρίστες στο ίδιο μέρος την ίδια στιγμή. Οι επισκέπτες από την Airbnb αντιπροσωπεύουν συνήθως ένα μικρό μέρος των επισκεπτών στις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης και οι παρεμβάσεις μας που βασίζονται στην τεχνολογία, όπως η ευέλικτη κράτηση, συμβάλλουν στην περαιτέρω διασπορά των επισκεπτών. Μέσω της δέσμευσής μας να συνεργαστούμε με τουριστικούς οργανισμούς και αρχές, μπορούμε να μεταβούμε σε ένα πιο ισορροπημένο και βιώσιμο μέλλον για την Ευρώπη, που περιλαμβάνει τη θέσπιση λογικών κανόνων και συλλογικές προσπάθειες για πιο ομοιόμορφη διασπορά των ταξιδιών.

‘Ενα νέο κεφάλαιο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις στην Ευρώπη

Η Airbnb επισημαίνει ότι οι κανόνες της ΕΕ σηματοδοτούν την αρχή ενός νέου κεφαλαίου για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις στην Ευρώπη. Η μεταβατική περίοδος των 24 μηνών αντιπροσωπεύει μια ευκαιρία για τις πλατφόρμες και τις αρχές να συνεργαστούν και να προγραμματίσουν εκ των προτέρων για ευρεία ανταλλαγή δεδομένων, αναλογικούς τοπικούς κανόνες και ένα πιο βιώσιμο τουριστικό μέλλον. “Μέσω αυτών των δεσμεύσεων θα καθοδηγήσουμε τη δυναμική του EU STR και θα βοηθήσουμε τις κοινότητες που θέλουν να ευημερήσει ο τουρισμός και εκείνες που θέλουν περισσότερο έλεγχο να αποκτήσουν τα σωστά προστατευτικά σημεία. Ήδη συνεργαζόμαστε με τις Αρχές για να εκπληρώσουμε αυτές τις δεσμεύσεις και είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με περισσότερες τους επόμενους μήνες”.