Η Vodafone είναι η πρώτη εταιρεία στην ελληνική αγορά, που υλοποίησε ένα ολοκληρωμένο ενοποιημένο δίκτυο, για την παροχή υπηρεσιών τηλεφωνίας και πολυμέσων.

Το IP Multimedia Subsystem (IMS), όπως ονομάζεται το δίκτυο, ολοκληρώθηκε πριν δύο χρόνια, με στόχο να παρέχει πολυμεσικές υπηρεσίες πραγματικού χρόνου, όπως τηλεφωνία, βιντεοτηλεφωνία, συνομιλία με κείμενο (chat), μεταφορά μηνυμάτων, μεταφορά αρχείων, φωτογραφιών και video σύμφωνα με τις προσωπικές ανάγκες κάθε χρήστη.

Η υπηρεσία Vodafone Business Connect που αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση επικοινωνίας, σταθερής και κινητής, καθώς και πρόσβασης στο internet για τον επαγγελματία και τη μικρομεσαία επιχείρηση, είναι η πρώτη εφαρμογή του δικτύου IMS.

Το δίκτυο IMS διαφέρει σημαντικά από τα παραδοσιακά δίκτυα επικοινωνίας, καθώς έχει τη δυνατότητα για παράλληλη χρήση των διαφορετικών υπηρεσιών από την ίδια συσκευή όπως η  ταυτόχρονη ομιλία, η αποστολή φωτογραφιών ή αρχείων στον συνομιλητή, η έναρξη επικοινωνίας με βίντεο κατά τη διάρκεια της κλήσης.

Το ενοποιημένο δίκτυο IMS υλοποιείται με τη χρήση πρωτοκόλλου IP και μέσω κάθε δυνατού δικτύου και μέσου πρόσβασης όπως το δίκτυο σταθερής (DSL, ασύρματο τοπικό δίκτυο WiFi, οπτική ίνα, κλπ.)  και κινητής πρόσβασης (GSM/3G, GPRS/HSPA, LTE/4G).

Καθώς το δίκτυο IMS αποτελεί τον κορμό για τη μελλοντική παροχή υπηρεσιών φωνής και πολυμέσων για τα δίκτυα 4ης γενιάς (LTE), η Vodafone προετοιμάζεται τεχνολογικά και προς αυτή την κατεύθυνση.

Η Vodafone, έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στην ποιότητα και αξιοπιστία των υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της, έχει μεταφέρει το σύνολο του εταιρικού δικτύου φωνής καθώς και το σύνολο της βραβευμένης υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Πελατών στο ενοποιημένο δίκτυο IMS.

Δεν είναι τυχαίο ότι, προκειμένου να διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία του δικτύου IMS και κατ’ επέκταση της υπηρεσίας Vodafone Business Connect, η Vodafone η πρώτη εταιρεία τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου BS 25999, για το Σύστημα Διαχείρισης της Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Management), επέκτεινε το πεδίο εφαρμογής του, το οποίο περιλαμβάνει και τη νέα υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας και διαδικτύου για τους εταιρικούς πελάτες (Vodafone Business Connect), αποδεικνύοντας τη δέσμευσή της για τη παροχή υψηλού επιπέδου τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε όλο το εύρος της Ελληνικής επικράτειας.

Ανδρέας Αλειφέρης