Στην επαναδραστηριοποίηση της θυγατρικής του εταιρείας Αναπτυξη Συνδυασμένων Μεταφορών, Λιμενικών Εγκαταστάσεων και Υπηρεσιών Α.Ε. (LOGISTICS S.A.) προχώρησε ο ΟΛΠ μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού και Γενική Συνέλευση της Εταιρείας Συνδυασμένων Μεταφορών.

 Η εταιρεία ενεργοποιείται μετά την απόφαση του Ο.Λ.Π. Α.Ε. και των Ανώνυμων Εταιριών Λιμένων, οι οποίες συγκροτούν την Ένωση Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ) για την παροχή τεχνογνωσίας και διαχείρισης υποδομών στα περιφερειακά λιμάνια, τα οποία εξυπηρετούν την κρουαζιέρα.

 Όπως είναι γνωστό στα πλαίσια της ΕΛΙΜΕ συγκροτήθηκε Ειδική Επιτροπή Κρουαζιέρας, προκειμένου όλος ο ταξιδιωτικός κύκλος ενός κρουαζιερόπλοιου να υποστηριχθεί σε θέματα ασφάλειας και παροχής υπηρεσιών με τους ίδιους κανόνες ποιότητας.

 Η εταιρία θα δραστηριοποιηθεί άμεσα  μέσω Προγραμματικών Συμβάσεων με συγκεκριμένα λιμάνια, τα οποία ήδη έχουν εκφράσει συγκεκριμένα αιτήματα συνεργασιών.

 Ως  Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας τοποθετήθηκε και πάλι ο κ. Γιώργος Νικολούλιας, ο οποίος είχε προσληφθεί μετά από ανοιχτό διαγωνισμό, αλλά η σχέση του είχε ανασταλεί, αφού δεν είχε προχωρήσει το θέμα «Θριάσιο», ενώ ως μέλη του Δ.Σ. ορίσθηκαν Διευθυντικά στελέχη του Ο.Λ.Π. Α.Ε. (Θ.Τσίτουρας, Δ/ντής Κρουαζιέρας, Γαβρ. Καράκος, Δ/ντής Προμηθειών, Κ. Παππάς, Τμημ. Δ/σης Τεχνικών Έργων, Μ. Σπυριδάκη, δικηγόρος Δ/νσης Νομικών Υπηρεσιών και Γ. Καστελάνος, Εκτελεστικός Διευθυντής ΕΛΙΜΕ).

 Για το θέμα αυτό ενημερώθηκαν οι Σ.Ε.Ε.Ν. και Ε.Ε.Κ.Φ.Ν., οι οποίοι εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για τη συνολική στήριξη της κρουαζιέρας σε όλα τα λιμάνια της χώρας, όπως άλλωστε και οι ίδιοι οι φορείς είχαν εκφράσει ως θέση κατά την περυσινή κοινή σύσκεψη Εταιριών Κρουαζιέρας και ΕΛΙΜΕ.

 Όπως  είχε τονίσει και ο Πρόεδρος και  Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Λ.Π. Α.Ε. κ. Γιώργος Ανωμερίτης «η κρουαζιέρα είναι ένα κυκλικό ταξίδι και θα πρέπει όλοι οι κρίκοι της καδένας να είναι το ίδιο ισχυροί. Δεν είναι δυνατόν να αναβαθμίζεται ο Ο.Λ.Π. Α.Ε., ο οποίος ούτως η άλλως είναι κόμβος (hub) της Ανατολικής Μεσογείου και να μην αναβαθμίζονται το ίδιο και όλα τα λιμάνια του κύκλου. Ο Ο.Λ.Π. Α.Ε. ως leader της λιμενικής βιομηχανίας της χώρας, παίρνει τις απαιτούμενες αποφάσεις για ένα σημαντικό τομέα της τουριστικής και ναυτιλιακής βιομηχανίας, όπως είναι η Κρουαζιέρα».

Πηγή: capital.gr