Σύνταξη: tourismtoday.gr

Πρόβλημα ανταγωνισμού σε κλάδους όπως της πώλησης φαρμάκων, το λιανικό εμπόριο, της σταθερής τηλεφωνίας και επαγγέλματα όπως οι δικηγόροι και οι αρχιτέκτονες Ελλάδα, αποκαλύπτει μελέτη του ΟΟΣΑ, ενώ το επιχειρηματικό περιβάλλον της Ελλάδας είναι κοντά στο μέσο όρο.

Η μελέτη επισημαίνει το μεγάλο αριθμό μεταρρυθμίσεων που έχουν ολοκληρωθεί από το 2018, αλλά με ελλείψεις ανταγωνισμού στους προαναφερόμενους επαγγελματίες.

Σχετικά με τις συνθήκες ανταγωνισμού στις αγορές προϊόντων τονίζεται πως σε ό,τι αφορά τον ανταγωνισμό στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών και τον δείκτη ο οποίος μετρά τις στρεβλώσεις του ανταγωνισμού που μπορούν να προκληθούν από τα εμπόδια εισόδου και επέκτασης, η Ελλάδα βρίσκεται πλέον κοντά στον μέσο όρο του ΟΟΣΑ, ως αποτέλεσμα σημαντικών μεταρρυθμίσεων που έγιναν από το 2018.

Επίσης, ο ΟΟΣΑ διαπιστώνει για την Ελλάδα μια σχετικά μεγαλύτερη διαφάνεια στις συναλλαγές μεταξύ δημοσίων αξιωματούχων και των κάθε λογής ομάδων συμφερόντων.

Όπως τονίζεται, ο ελληνικός κανονισμός για τα λόμπι διασφαλίζει ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα διαφάνειας και λογοδοσίας από ό,τι στη μέση οικονομία του ΟΟΣΑ, καθώς η Ελλάδα εισήγαγε αρκετές μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός υποχρεωτικού δημόσιου μητρώου για ομάδες συμφερόντων και μιας περιόδου υπαναχώρησης για τους δημόσιους αξιωματούχους που αποχωρούν από τα καθήκοντά τους.

Ωστόσο, η Ελλάδα θα μπορούσε να εξετάσει περαιτέρω μέτρα για να διασφαλίσει τη δημοσιοποίηση των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, καθώς και διαφανείς πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα των ομάδων συμφερόντων και των μελών του διοικητικού συμβουλίου των μόνιμων συμβουλευτικών οργάνων.

Ανταγωνισμός σε κλάδους και δραστηριότητες

Σε ό,τι αφορά τον ανταγωνισμό και τα ρυθμιστικά εμπόδια που υπάρχουν σε οικονομικές δραστηριότητες, σημειώνεται ότι στην Ελλάδα το ρυθμιστικό πλαίσιο στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών ευνοεί αρκετά τον ανταγωνισμό.

Ωστόσο, ο ανταγωνισμός είναι κάτω του μέσου όρους του ΟΟΣΑ στις ρυθμίσεις των οδικών μεταφορών και την παροχή σταθερών υπηρεσιών επικοινωνίας.

Επίσης, τονίζει ότι τα ρυθμιστικά εμπόδια στην είσοδο και τον ανταγωνισμό θα μπορούσαν να μειωθούν στη λιανική διανομή και στη λιανική πώληση φαρμάκων.

Επιπλέον, ορισμένα επαγγέλματα ρυθμίζονται αυστηρότερα από ό,τι στη μέση οικονομία του ΟΟΣΑ και ιδίως οι δικηγόροι, οι οποίοι θα μπορούσαν να επωφεληθούν από μεγαλύτερο ανταγωνισμό, όπως και οι αρχιτέκτονες.

Ο ΟΟΣΑ επισημαίνει ότι παρά τη σημαντική πρόοδο, η Ελλάδα έχει ακόμη σημαντικά περιθώρια να καταστήσει το ρυθμιστικό πλαίσιο του τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών και του λιανικού εμπορίου πιο φιλικό προς τον ανταγωνισμό.

Επιπλέον, η χώρα θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο βελτίωσης των μηχανισμών της για την αξιολόγηση του αντίκτυπου νέων και υφιστάμενων νόμων και κανονισμών στον ανταγωνισμό, καθώς και να αντιμετωπίσει τους υψηλούς μη δασμολογικούς εμπορικούς φραγμούς της.

Λόγω του σχετικά μεγάλου εύρους της κρατικής ιδιοκτησίας σε ολόκληρη την οικονομία της, η Ελλάδα θα επωφεληθεί επίσης από την περαιτέρω ευθυγράμμιση της διακυβέρνησης των κρατικών επιχειρήσεων με βασικές βέλτιστες πρακτικές του ΟΟΣΑ που αποσκοπούν στη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις.