Ο ΣΠΕΦ δια του Προέδρου του κ. Στέλιου Λουμάκη θα συμμετάσχει σε ημερίδα που διοργανώνει η Ειδική Γραμματεία Αξιοποίησης Διεθνών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εξωτερικών σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στην Αθήνα την 24η Φεβρουαρίου 2012 με θέμα «Ενεργειακή Συνεργασία στο πλαίσιο της Ένωσης για την Μεσόγειο – ο ρόλος της Γραμματείας, Ευκαιρίες για τον Ελληνικό Τομέα Ενέργειας».

Ο σκοπός της εκδήλωσης είναι διπλός:

   Να παρουσιασθεί ο ρόλος της Γραμματείας της Ένωσης για την Μεσόγειο, ιδιαίτερα από την πλευρά της προώθησης και παροχής βοήθειας στην χρηματοδότηση και την ανάπτυξη περιφερειακών προγραμμάτων συνεργασίας. Ιδιαίτερα θα παρουσιασθεί ο ρόλος της Διεύθυνσης Ενέργειας της ΕγΜ και οι διαδικασίες βάσει των οποίων υιοθετούνται προτάσεις ενεργειακών μεσογειακού ενδιαφέροντος.

    Να παρουσιασθούν οι ελληνικές προτάσεις για την ανάδειξη της Μεσογείου, ως πλέγματος ενεργειακής συνεργασίας, με την ανάλυση εξειδικευμένων σχεδίων ενεργειακής διασύνδεσης κατά κύριο λόγο στην Ανατολική Μεσόγειο. Η παρουσίαση των προτάσεων θα συντονισθεί από την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Επενδυτών για έργα ΠΑΕ του ΥΠΕΚΑ.