Το ξενοδοχείο στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, το Sofitel Athens Airport, μέλος του γαλλικού ομίλου ACCOR, ανανέωσε την πιστοποίηση του κατά EN ISO 14001:2004 και κατά H.A.C.C.P. στα μέσα Νοεμβρίου.

Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 παρέχει τη δυνατότητα στην επιχείρηση να εφαρμόσει διαδικασίες για τον καθορισμό περιβαλλοντικής πολιτικής και στόχων και να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα τους. Το ξενοδοχείο λόγω της θέσης του υπόκειται σε περιοδικούς περιβαλλοντικούς ελέγχους από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, από τη έναρξη της λειτουργίας του. Υποχρεούται δε, να συμμορφώνεται προς τυχόν υποδείξεις της.

Η εξοικονόμηση ενέργειας, η ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και η αύξηση της ανακύκλωσης χαρτιού, αποτελούν τα κύρια προγράμματα περιβαλλοντικής διαχείρισης στο ξενοδοχείο.

Στο Σύστημα Διαχείρισης για την Ασφάλεια των Τροφίμων στους τομείς Παραλαβής, Επεξεργασίας και Διάθεσης Γευμάτων H.A.C.C.P. ενσωματώνεται η δέσμευση της Διοίκησης της εταιρείας για προσεκτική μεταχείριση ενός τόσο σημαντικού και λεπτού θέματος όπως είναι το παραπάνω.

Η εφαρμογή αυτού του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης θα συμβάλει στην επίτευξη των ακόμα υψηλότερων στόχων που τέθηκαν από την αλυσίδα, ώστε το Sofitel Athens Airport να στέκεται επάξια ανάμεσα στα κορυφαία ξενοδοχεία 5* της πόλης αλλά και στον απαιτητικό χώρο στον τομέα παροχής υπηρεσιών του αεροδρομίου.

Ανδρέας Αλειφέρης