Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση της συμμετοχής των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στα προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού και του ελέγχου των προϋποθέσεων τους αναβαθμίζοντας το προϊόν για 400.000 δικαιούχους. Ποιές οι προϋποθέσεις συμμετοχής των ξενοδόχων, τι πρέπει να γνωρίζει ο καταναλωτής.

Πρόταση για τον εξορθολογισμό της διαδικασίας του Κοινωνικού Τουρισμού και διασφάλισης της συνέχισής του και στο μέλλον, παρουσίασε σήμερα το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδος.

Κύριος άξονας αναφοράς της εν λόγω παρέμβασης αποτελεί η ανάληψη από το Ξ.Ε.Ε. της διεκπεραίωσης της συμμετοχής των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στα προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού και του ελέγχου των προϋποθέσεων τους. Υπογραμμίζεται ότι η συμμετοχή του Επιμελητηρίου θα είναι χωρίς ουδεμία επιβάρυνση για τους δικαιούχους ή για το πρόγραμμα. Μέσω της πρότασης του Ξ.Ε.Ε. επιτυγχάνεται άμεσα η βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τον καταναλωτή, ενώ απομακρύνονται τα  εμπόδια στον ελεύθερο ανταγωνισμό. Ταυτόχρονα δια της πρότασης του Επιμελητηρίου αφενός δεν θα εγείρονται θέματα διαδικασιών που οδηγούν σε  επιχειρηματικό περιβάλλον κλειστής αγοράς και αφετέρου μειώνεται το γραφειοκρατικό κόστος της διαχείρισης των καταλυμάτων.

Σημειώνεται ότι προτάσεις του Ξ.Ε.Ε έχουν αποσταλεί ήδη στο υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ενώ αρωγός στη συγκεκριμένη προσπάθεια είναι και η Γ.Σ.Ε.Ε. Υπογραμμίζεται δε ότι σήμερα το υπουργικό Συμβούλιο ανάβει το “πράσινο φως” για να πραγματοποιεί το πρόγραμμα του Κοινωνικού Τουρισμού ο ΟΑΕΔ.

Όπως τονίζει ο πρόεδρος του Ξ.Ε.Ε. κ. Γιώργος Τσακίρης η Ευρωπαϊκή Ενωση θεωρεί τον κοινωνικό τουρισμό ως εργαλείο για την περιφερειακή ανάπτυξη. «Οι περιοχές που χαρακτηρίζονται ως οι κύριοι υποδοχείς κοινωνικού τουρισμού είναι η Μακεδονία με  ποσοστό 20%, η Ήπειρος με 18% και η Στερεά Ελλάδα με 16% βάση του προσφερόμενου Ξενοδοχειακού δυναμικού. Μια διακοπή των προγραμμάτων θα προκαλούσε άμεσα την απώλεια 7.500 θέσεων εργασίας κυρίως στους παραπάνω προορισμούς, οι οποίοι αποτελούν περιοχές με χαμηλό κατά κεφαλή εισόδημα» συμπληρώνει ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου προσθέτοντας ότι η πρόταση του ΞΕΕ αποτελεί μονόδρομο για την επιτυχία του Κοινωνικού Τουρισμού.

Η πρόταση

Ειδικότερα η πρόταση του Ξ.Ε.Ε περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα εξής σημεία-βήματα :
1. Βελτίωση και απλοποίηση της διαδικασίας συμμετοχής των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και των κάμπινγκ στα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού
1.1. Υπεύθυνη δήλωση του ξενοδόχου που θα κατατίθεται στο Ξ.Ε.Ε. για την  επιθυμία  συμμετοχής στα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού και δέσμευσή του για την τήρηση των όρων του προγράμματος. Η δήλωση αυτή θα συνοδεύει το γνωστό έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης τιμών που υποβάλλεται στο Ξ.Ε.Ε. κάθε χρόνο ή θα ενσωματωθεί στο ίδιο έντυπο σε διακριτά κελιά. Ο ξενοδόχος στο παραπάνω έντυπο δήλωσης συμμετοχής στα προγράμματα του κοινωνικού τουρισμού θα δηλώνει τα εξής :α) Ειδικές τιμές δωματίου κατʼ άτομο με ή χωρίς πρωινό για τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού. β) Τα χρονικά διαστήματα που θα ισχύουν οι  διαφοροποιημένες ειδικές τιμές για τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού. Δεν θα ισχύουν περιορισμοί διαμονής των δικαιούχων σε συγκεκριμένες, κατηγορίες ξενοδοχείων, περιόδους, περιοχές και προορισμούς, καθώς και λοιπές παροχές (πρωινό ή γεύμα) για λόγους εύκολης διεκπεραίωσης.
1.2. Έλεγχος από το Ξ.Ε.Ε. της νόμιμης λειτουργίας της ξενοδοχειακής  επιχείρησης και των προσφερομένων υπηρεσιών της, με βάση τα στοιχεία του αρχείου του η διασταύρωση των με τα αντίστοιχα του ΕΟΤ.
1.3. Δημιουργία ειδικού site  στον ιστοχώρο του  Ξ.Ε.Ε. και του υπουργείου ή και όπου αλλού κριθεί πρόσφορο (π.χ. ΟΑΕΔ), με ανάρτηση του σχετικού καταλόγου των επιχειρήσεων μαζί με τις ειδικές τιμές, καθώς και όλες τις παρεχόμενες υπηρεσίες, προκειμένου να ενημερωθεί ο υποψήφιος κοινωνικός τουρίστας
2. Επιδοτήσεις και ημερήσια συμμετοχή κοινωνικού τουρίστα
2.1. Προτείνουμε η κρατική επιδότηση-συμμετοχή να διαμορφωθεί σε ορισμένο ποσό/δικαιούχο ημερησίως, με την μορφή κουπονιού, το οποίο ο δικαιούχος θα μπορεί να διαθέτει σε οποιοδήποτε κατάλυμα έχει δηλώσει μέσω της προαναφερθείσας διαδικασίας τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού.
2.2. Να παρέχεται εναλλακτικά η δυνατότητα να επιλέγει ο δικαιούχος κουπόνια μεγαλύτερης αξίας  για μικρότερο αριθμό ημερών.
2.3. Όπως σημειώνεται στην πρόταση είναι απαραίτητο για την αποφυγή προστριβών μεταξύ δικαιούχων και ξενοδόχων να ενημερώνεται ο κοινωνικός τουρίστας όχι μόνο για τα δικαιώματά του απέναντι στην ξενοδοχειακή επιχείρηση, αλλά και για τις υποχρεώσεις του. Με τη συνεργασία του Ξ.Ε.Ε μπορεί να συνταχθεί ένας χρήσιμος οδηγός δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, ο οποίος να δεσμεύει και τους δικαιούχους και τους ξενοδόχους.
2.4. Να καταβάλλεται η επιδότηση στις δικαιούχες επιχειρήσεις ενός 60 ημερών από την υποβολή των κουπονιών και την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών. Ο περιορισμός αυτός θα εξασφαλίσει για τους δικαιούχους ακόμη καλύτερους όρους και τιμές για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
2.5. Η διαχείριση των δικαιούχων, των χορηγούμενων κουπονιών και των πληρωμών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων θα αναληφθεί από τις δομές που διαδέχονται τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας δηλαδή τον ΟΑΕΔ.

Προτείνεται, τέλος, μετά την ολοκλήρωση της εφαρμογής του νέου προγράμματος να εκπονηθεί μελέτη με βάση ερωτηματολόγια που θα αποστείλει το Ξ.Ε.Ε. στα ξενοδοχεία, με σκοπό τη διακρίβωση πλεονεκτημάτων ή πιθανών προβλημάτων του νέου συστήματος, καθώς και καταγραφής των προτιμήσεων που εκφράζουν οι δικαιούχοι των προγραμμάτων.

Χάρης Ντιγριντάκης