Τους  τρόπους με τους οποίους θα μετασχηματιστεί  η τουριστική  βιομηχανία μέσα στην επόμενη δεκαετία από την συνεχώς αυξανόμενη διείσδυση των νέων τεχνολογιών και των  social media, καταγράφει νέα παγκόσμια μελέτη.

Η έκθεση, με τίτλο «Από το χάος στη συνεργασία: πώς οι μετασχηματιστικές  τεχνολογίες θα σημάνουν  μια νέα εποχή για το ταξίδι»,  προτείνει την αυξημένη σύμπραξη στην ταξιδιωτική βιομηχανία, ώστε να αφαιρεθεί το άγχος, η αβεβαιότητα και το χάος που συνήθως συνδέονται με το ταξίδι στον 21ο αιώνα.

Η μελέτη που διενεργήθηκε από την εταιρεία συμβούλων  Futures και ανατέθηκε από την Amadeus, διαπιστώνει μια σαφή ποιοτική μετατόπιση όπου οι χρήστες υπηρεσιών  γίνονται από πελάτες εταίροι και και όπου το πλαίσιο είναι εξίσου σημαντικό με τη συναλλαγή. Φυσικά, στην καρδιά αυτής της νέας εποχή συνεργασίας βρίσκεται ένα σύνολο από  διακριτές τεχνολογίες και καινοτομίες.

Οι έξι βασικοί τομείς όπου η μελλοντική τεχνολογία και η καινοτομία θα μπορούσαν  να αναπτυχθούν, σύμφωνα με τη μελέτη, είναι:

1. Η επόμενη γενιά εμπειρίας: To ταξίδι αφορά  όλο και περισσότερο το βάθος και όχι το εύρος της εμπειρίας. Τεχνολογίες όπως αυτοί της επαυξημένης πραγματικότητας, των μηχανισμών gamification και των έξυπνων φορητών συσκευών θα μεταμορφώσει την ταξιδιωτική εμπειρία.

2. Αυτόματη διαμετακόμιση: τα check-in θα μπορούσαν να γίνουν η εξαίρεση παρά ο κανόνας, με την άνοδο πιο γρήγορων και αποτελεσματικών συστημάτων διαχείρισης ταυτότητας.

3. Ευφυής σύσταση: Καθώς οι τεχνολογίες διευκολύνουν τους ανθρώπους να επισημαίνουν και να επανεξετάζουν όλες τις πτυχές της ταξιδιωτικής εμπειρίας, οι ταξιδιώτες θα είναι πιο επηρεασμένοι από ομάδες συνομηλίκων και επιμελητές των εμπειρογνωμόνων. Η προοπτική προσωπικών ταξιδιωτικών οδηγών και τα κινητά τους εκπροσώπους περιοδεία θα δώσει στους ταξιδιώτες τα εργαλεία που χρειάζονται για να εμπλουτίσουν την εμπειρία τους

4.Απαλλαγή το άγχος του ταξιδιού:  Οι ευφυείς ετικέτες αποσκευών και τα «έξυπνα» εισιτήρια θα προσφέρουν μεγαλύτερη σιγουριά, ενώ οι εφαρμογές  m-Health (κινητά-Health) θα επιτρέπουν στους ταξιδιώτες να διαχειρίζονται και να παρακολουθούν την υγεία και την ευημερία τους, σαν να ήταν στο σπίτι τους.

5. Οι τουριστικές επιχειρήσεις: Η συνεχής έμφαση στην ισορροπία της επαγγελματικής και της προσωπικής ζωής και της ευημερίας στην εργασία μπορεί να συμβάλλουν στην  άνοδο των τουριστικών επιχειρήσεων οι οποίες εξασφαλίζουν  ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, καθώς και ένα σπίτι μακριά από το σπίτι.

Κώστας Μπιλιάνης