Σε δημόσια προσφορά 7,5 εκατ. μετοχών στην τιμή των 14,1 δολ. Θα προχωρήσει ναυτιλιακή Costamare. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, τα έσοδα από την προσφορά αναμένεται να φτάσουν περίπου στα 105,75 εκατ. δολ.

Η οικογένεια Κωνσταντακόπουλου, η οποία έχει την πλειοψηφία των μετοχών θα αγοράσει 750 χιλ. μετοχές.
Επίσης οι ανάδοχοι έχουν το δικαίωμα αγοράς εντός 30 ημερών επιπλέον 1,125 εκατ. μετοχών.

Η εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τα έσοδα για κεφαλαιακές δαπάνες, όπως αγορές πλοίων, και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, όπως η πληρωμή χρεών.

Το τίμημα των 14,1 δολ. περιέχει discount σε σχέση το κλείσιμο της μετοχής στο NYSE την Τετάρτη. Αυτή τη στιγμή η μετοχή υποχωρεί 10,07% στα 13,93 δολ.