Ποσοστιαία αύξηση 14,2% σημείωσε ο δείκτης κύκλου εργασιών στις χερσαίες μεταφορές και τις μεταφορές μέσω αγωγών το γ’ τρίμηνο του 2011 σε σύγκριση με το αντίστοιχο εξεταζόμενο διάστημα του 2010. Σημειώνεται ότι την αντίστοιχη περίοδο του 2010 άγγιζε το 8,7%. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), ο δείκτης κύκλου εργασιών στις πλωτές μεταφορές του γ΄ τριμήνου 2011, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του γ΄ τριμήνου 2010, παρουσίασε αύξηση 2,9%, έναντι μείωσης 12,5% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2010 προς το 2009.

Ο δείκτης κύκλου εργασιών στις αεροπορικές μεταφορές του γ΄ τριμήνου 2011, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του γ΄ τριμήνου 2010, παρουσίασε αύξηση 4,5%, έναντι μείωσης 8,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2010 προς το 2009.

Ο δείκτης κύκλου εργασιών στην αποθήκευση και στις υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες του γ΄ τριμήνου 2011, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του γ΄ τριμήνου 2010, παρουσίασε αύξηση 4,0%, έναντι μείωσης 16,8% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2010 προς το 2009.

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω ο δείκτης κύκλου εργασιών στις χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών του γ΄ τριμήνου 2011, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του β΄ τριμήνου 2011, παρουσίασε αύξηση 8,2%, έναντι μείωσης 3,9% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2010. Όμως όπως επισημαίνει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς Γιάννης Σιαμάς η συγκεκριμένη άνοδος του τζίρου αποτελεί μαγική εικόνα ειδικότερα για τα κέρδη των επιχειρήσεων του κλάδου αφού πέραν της ραγδαίας ανόδου της τιμής των καυσίμων, επήλθε ταυτόχρονα αύξηση στα ασφάλιστρα των φορτηγών αλλά και στις τιμές των διοδίων. Αυτό όμως που απειλεί με λουκέτο εκατοντάδες επιχειρήσεις του κλάδου διαμεταφοράς κατά τον κ. Σιαμάς είναι η έκρηξη του μεγέθους των επισφαλειών αφού ουκ ολίγοι πελάτες δεν πληρώνουν.   

Εν τω μεταξύ, ο δείκτης κύκλου εργασιών στις πλωτές μεταφορές του γ΄ τριμήνου 2011, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του β΄ τριμήνου 2011, παρουσίασε αύξηση 64,2%, έναντι αύξησης 45,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2010. Ακόμη ο δείκτης κύκλου εργασιών στις αεροπορικές μεταφορές του γ΄ τριμήνου 2011, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του β΄ τριμήνου 2011, παρουσίασε αύξηση 26,5%, έναντι αύξησης 25,7% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2010. Τέλος ο δείκτης κύκλου εργασιών στην αποθήκευση και στις υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες του γ΄ τριμήνου 2011, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του β΄ τριμήνου 2011, παρουσίασε αύξηση 4,9%, έναντι μείωσης 13,3% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2010.

Χάρης Ντιγριντάκης