Η παγκόσμια αγορά διαδικτυακής πλατφόρμας ταξιδιωτικών κρατήσεων έχει αναπτυχθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της reasearchandmarkets.org.

Ειδικότερα, αναμένεται να αυξηθεί από 511,28 δισ. δολάρια το 2023 σε 576,42 δισ. δολάρια το 2024 με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 12,7%, ενώ θα αγγίξει τα 862,3 δισ. δολάρια έως το 2028.

Η άνοδος που σημειώθηκε κατά την ιστορική περίοδο μπορεί να αποδοθεί στην αύξηση της χρήσης του Διαδικτύου και των ποσοστών διείσδυσης smartphone, στην επέκταση της ταξιδιωτικής βιομηχανίας, στην αυξανόμενη ζήτηση και επιθυμία για ταξίδια, στη διαθεσιμότητα διαφόρων επιλογών ταξιδιωτικών μέσων και στην ευκολία διευκολύνσεων κράτησης.

Οι σημαντικότεροι παίκτες στον τομέα της διαδικτυακής πλατφόρμας ταξιδιωτικών κρατήσεων δίνουν προτεραιότητα σε τεχνολογικές καινοτομίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση (ML) για να ανταποκριθούν στις εξελισσόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών.