Η εταιρεία λογιστικής και φοροτεχνικής υποστήριξης, Kleopas Alliott Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε., ανέπτυξε μια νέα υπηρεσία στην ιστοσελίδας της.

Πλέον προσφέρει ενημέρωση στους ιστότοπους www.alliott.gr & www.payrollservices.gr και στην σύγχρονη Κινεζική γλώσσα, εκτός της Ελληνικής και Αγγλικής, που ήδη διατίθονται.

Η πρωτοποριακή αυτή κίνηση εντάσσεται στο πλαίσιο της αναπτυξιακής στρατηγικής της εταιρείας, με στόχο τη σύσφιξη των διεθνών αλλά και τοπικών σχέσεων, τη διευκόλυνση της επικοινωνίας με επιχειρηματικές ομάδες και επενδυτές που θέλουν μια ποιοτική πληροφόρηση και βοήθεια για τις υφιστάμενες ή μελλοντικές εργασίες τους στην Ελλάδα.

Ο  Γιάννης Κλεώπας,  Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Kleopas Alliott, δήλωσε σχετικά: «Η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε παρατεταμένη ύφεση οδηγώντας τις επιχειρήσεις να βρίσκουν ευκαιρίες για νέες συνεργασίες με προοπτική. Η νέα μας πρωτοποριακή υπηρεσία  θα συμβάλλει μεσοπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα στην περαιτέρω ανάπτυξή της. Δεν είναι τυχαίο που στην Κινέζικη γλώσσα, η λέξη ‘κρίση’ σημαίνει και ‘ευκαιρία’, και τώρα είναι η στιγμή που κάθε επιχείρηση πρέπει να δράσει με σκοπό τη βιωσιμότητα της αλλά και για ένα καλύτερο – και ποιο υγιή – επιχειρηματικό μέλλον για την Ελλάδα».

Ελπινίκη Τζουάνου