Ο Alain Visser, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Opel, Υπεύθυνος Πωλήσεων, Μάρκετινγκ & Aftersales, προήχθη σε ανώτερη θέση με παγκόσμια ευθύνη στη Chevrolet.

Επίσης έγινε αντιπρόεδρος του παγκόσμιου τομέα Μάρκετινγκ της Chevrolet και υπεύθυνος για όλες τις αγορές εκτός Βορείου και Νοτίου Αμερικής, με ισχύ από 1η Μαρτίου.

Ο διορισμός αυτός γίνεται στα πλαίσια αναδιοργάνωσης των παγκόσμιων αρμοδιοτήτων και ευθυνών του τομέα μάρκετινγκ της Chevrolet, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση και ανάπτυξη της παγκόσμιας μάρκας της GM.

Στη νέα θέση, ο Visser θα είναι υπεύθυνος για τον προσδιορισμό της στρατηγικής διαφοροποίησης του brand της Chevrolet, την επίβλεψη των στρατηγικών μάρκετινγκ και τη βελτίωση της ευθυγράμμισης όλων των αγορών της εκτός Βορείου & Νοτίου Αμερικής. Ενώ  θα αναφέρεται στον Joel Ewanick, Γενικό Διευθυντή Μάρκετινγκ της GM.

Ο Visser είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Opel από το 2004 και ο διάδοχός του δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα.

Ελπινίκη Τζουάνου