Σύνταξη: tourismtoday.gr

Τη δημιουργία «σποραδικών ξενοδοχείων» στην Ελλάδα προτείνει το νέο Ειδικό Χωροταξικό για τον τουρισμό που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου.

Η δημιουργία «σποραδικών ξενοδοχείων» προβλέπει την ανάπτυξη Σύνθετων Τουριστικών Καταλυμάτων εντός εγκαταλελειμμένων οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων σε συνδυασμό με την ανάπλαση τμήματος ή και του συνόλου του οικισμού.

Η εισαγωγή της έννοιας του «σποραδικού ξενοδοχείου», ωστόσο, προϋποθέτει νομοθετική ρύθμιση και έκδοση του προβλεπόμενου Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο θα καθορίζονται τα ειδικότερα κριτήρια επιλογής των σχετικών οικισμών, οι τρόποι και τα μέσα πολεοδομικής επέμβασης, οι τρόποι απόκτησης των απαιτούμενων ακινήτων, τα παρεχόμενα πολεοδομικά ή και οικονομικά κίνητρα, οι φορείς υλοποίησης των σχετικών προγραμμάτων, καθώς και οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια που θα δώσουν το «πράσινο φως» για τη δημιουργία των συγκεκριμένων μονάδων.