Ολοκληρώνεται   την   Τρίτη,  4  Απριλίου   2017   η  Διαβούλευση   του  Α’ Κύκλου (Τουρισμός Υπαίθρου) του Πολιτιστικού – Τουριστικού Τομέατης «Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης» της Περιφέρειας Κρήτης.

Στην τελική Ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στις 09:30 το πρωί (Τρίτη4 Απριλίου) στο Ξενοδοχείο  Aquila  Atlantis  (Υγείας 2, Ηράκλειο),   θαπαρουσιαστούν  και  θα  συζητηθούν  όλες οι καινοτόμες  προτάσεις πουυποβλήθηκαν από επιχειρηματίες και ερευνητές.

Η Περιφέρεια Κρήτης έχει απευθύνει κάλεσμα στον ερευνητικό και επιχειρηματικό κόσμο τηςΚρήτης στο πλαίσιο της «Επιχειρηματικής Ανακάλυψης» (EntepreneurialDiscovery) ώστε από κοινού να αναπτύξουν συνέργειες για την ανάπτυξηκαινοτομικών   εφαρμογών   και   προϊόντων,   με   στόχο   την  ενίσχυση   τηςεπιχειρηματικότητας του νησιού.

Οι προτάσεις που υποβλήθηκαν και θα παρουσιαστούν αφορούν σε τρεις θεματικές ενότητες:

  • Ανάπτυξη Εφαρμογών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT) για ειδικές μορφές τουρισμού.
  • Ανάδειξη και Εμπλουτισμός τουριστικού προϊόντος.
  • Marketing και Προώθηση τουριστικού προϊόντος.