Το 77% των προγραμματιστών εκδηλώσεων και συνεδρίων συμπεριλαμβάνουν εμπειρίες τέχνης και πολιτισμού στα συνέδρια τους, ενισχύοντας τη δέσμευση και την ελκυστικότητά τους, όπως αποκαλύπτει έρευνα της Barbican Business Events.

Συμμετείχαν εταιρείες, ενώσεις και πελάτες από την Ευρώπη (81%) με σχεδόν το μισό (48%) να προέρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο. Το υπόλοιπο 19% των ερωτηθέντων καταγόταν από διάφορα μέρη του κόσμου, συμπεριλαμβανομένου του 14% από τις ΗΠΑ.

 • Το 29% έχει ενσωματώσει πολιτιστικά ή καλλιτεχνικά θέματα.
 • Το 67% έχει συμπεριλάβει παραστάσεις που σχετίζονται με τον πολιτισμό ή την τέχνη.
 • Το 31% έχει πραγματοποιήσει πολιτιστικές ή καλλιτεχνικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεών του.
 • Το 24% έχει απασχολήσει επαγγελματίες τέχνης για να τονώσει τη δημιουργικότητα.
 • Το 11% έχει χρησιμοποιήσει επαγγελματίες της τέχνης για να βελτιώσει την παράδοση της παρουσίασης.
 • Το 24% έχει παρουσιάσει επαγγελματίες της τέχνης ως βασικούς ομιλητές.
 • Το 31% έχει συμπεριλάβει εργαστήρια που αφορούν τέχνες.

Οι συμμετέχοντες ανέφεραν πολλά πλεονεκτήματα για την ενοποίηση των τεχνών και του πολιτισμού:

 • Το 61% παρατήρησε αυξημένη αφοσίωση από τους συμμετέχοντες.
 • Το 37% είχε στόχο να προσελκύσει ένα ευρύτερο φάσμα συμμετεχόντων.
 • Το 63% θεώρησε ότι ενίσχυσε τη συνολική ελκυστικότητα της εκδήλωσης.
 • Το 26% σημείωσε βελτιωμένη διατήρηση πληροφοριών.
 • Το 22% το χρησιμοποίησε ως διακριτικό χαρακτηριστικό από τους ανταγωνιστές.
 • Το 33% χρησιμοποίησε τις τέχνες για να επικοινωνήσει συγκεκριμένα θέματα ή μηνύματα.
 • Το 56% ευθυγράμμισε τις εκδηλώσεις του με τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά της τοποθεσίας ή του χώρου.

Επιπλέον, το 61% των ερωτηθέντων παρατήρησε ότι η ενσωμάτωση πολιτιστικού περιεχομένου συνέβαλε στην αύξηση των εγγραφών εκδηλώσεων, με το 9% να αναφέρει σημαντική αύξηση.

Κοιτάζοντας το μέλλον, το 89% αναμένει να ενσωματώσει τις τέχνες και τον πολιτισμό στις επερχόμενες εκδηλώσεις του, σημειώνοντας αύξηση 12% σε σχέση με τα τρέχοντα στοιχεία.