Στη σύσταση τμήματος Ιατρικού τουρισμού, προχώρησε η εταιρία Heronia Travel, σε συνεργασία με την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Medical Tourism Hub.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για τη συνεχή ανάπτυξη και ανάδειξη της καινοτομίας στις Υπηρεσίες Τουρισμού, το νεοσύστατο τμήμα στοχεύει στην προώθηση του ελληνικού Ιατρικού και Ιαματικού Τουρισμού στο εξωτερικό και την διαμεσολάβηση Ελλήνων ασθενών στο εξωτερικό, με συγκριτικό πλεονέκτημα τη λειτουργία του σύμφωνα με την έξυπνη εξειδίκευση RIS 3 της ΕΕ.

Ο Ιατρικός Τουρισμός αποτελεί, πλέον, στρατηγικό τομέα της παγκόσμιας οικονομίας καθώς εκατομμύρια ασθενών ταξιδεύουν σε άλλες χώρες για ιατρικές υπηρεσίες. Το μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 346,1 δισ. δολάρια μέχρι το 2032, ενώ προβλέπεται ότι θα αυξάνεται με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 11,59%, από το 2023 έως το 2032.

Για το 2022 τα έσοδα ανήλθαν, παγκοσμίως, σε 11,7 δισ. δολ. και το 2023 αναμένεται να ανέλθουν σε 35,9 δισ. δολ., καθώς ο ιατρικός τουρίστας ξοδεύει 60% περισσότερο από τον τουρίστα διακοπών.

O παγκόσμιος Τουρισμός Υγείας και Ευζωίας, παρουσιάζει άνοδο κατά 6,5%, ετησίως, έναντι 3,2% του γενικού τουρισμού.

Σύμφωνα με διεθνείς έρευνες, το 56% των ασθενών παγκοσμίως αναζητούν καλύτερη θεραπεία, το 22% επιδιώκει ξένους προορισμούς, εκτός της χώρας όπου διαμένει, με στόχο το χαμηλότερο κόστος, το 18% αναζητούν θεραπευτικές επιλογές που δεν είναι διαθέσιμες στις χώρες τους και το 10% θέλει τη θεραπεία, το συντομότερο δυνατό.

Μέσω της σύμπραξης εντάσσεται στο cluster το σύνολο των Κορυφαίων Ιατρικών μονάδων και κλινικών, των κέντρων ευεξίας (spa) και Τουριστικών μονάδων για την εξασφάλιση της διαμονής των επισκεπτών και την εξυπηρέτηση του αριθμού αφίξεων των ασθενών από όλο τον κόσμο.

Οι ενδείξεις, από τα πρώτα, κιόλας, βήματα του εγχειρήματος, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές, με την άφιξη των πρώτων γκρουπ και τη δυναμική των κρατήσεων να παραμένει σταθερή έως το τέλος του χρόνου.

Στην ιστοσελίδα της εταιρίας https://www.heronia.com στο banner του Ιατρικού Τουρισμού «Medical Tourism Hub» παρουσιάζονται οι προτάσεις στον τομέα της Υγείας, οι οποίες διευρύνονται διαρκώς με άρτια εξοπλισμένες και στελεχωμένες Ιατρικές μονάδες του εξωτερικού σε χώρες με οικονομικότερα τιμολόγια Ιατρικών υπηρεσιών, πιστοποιημένες από Διεθνείς Οργανισμούς, καθώς και με διάσημα Κέντρα Αναζωογόνησης και Ευεξίας.