Κατά 35,3% υποχώρησε ο ∆είκτης Κύκλου Εργασιών στις δραστηριότητες των ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών, υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες το 2011, ενώ το δ τρίμηνο του 2011, η μείωση έφθασε το 41,3%!

Αυτά σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. Ο δείκτης αυτός καταμαρτυρεί τη δεινή θέση στην οποία βρίσκονται οι επιχειρήσεις του κλάδου, με ολοένα και επιδεινούμενη εξέλιξη του κύκλου εργασιών τους καθ’ όλη τη διάρκεια του 2011.

Βασική αιτία είναι η κατάρρευση της εσωτερικής αγοράς ταξιδιών και τουρισμού και η μεγάλη μείωση στον εξερχόμενο τουρισμό. 

Γιώργος Ν. Αγγελής

Πηγή; Tourism Lobby