Η Navios Maritime Acquisition συνεχίζει την επέκταση του στόλου των δεξαμενόπλοιών της.

Η εταιρεία, τον Ιανουάριο, ολοκλήρωσε την εξαγορά τριών υπό ναυπήγηση MR2 product tankers, τα οποία αναμένεται να παραληφθούν από το Κορεατικό Ναυπηγείο στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο τρίμηνο του 2014, έναντι 106,5 εκατ. δολαρίων,  ενώ η αγορά τους θα χρηματοδοτηθεί από μία νέα πιστωτική γραμμή, ύψους 84,4 εκατ. δολάρίων.

Επίσης, τον Ιανουάριο, η εταιρεία παρέλαβε το νεότευκτο πλοίο «Nave Estella», ένα LR1 product tanker, μεταφορικής ικανότητας 75.000 dwt. Το πλοίο ναυλώθηκε αμέσως με μέσο καθαρό ναύλο 11.850 δολάρια για τρία χρόνια.

Επιπλέον να προσθέσουμε ότι εντός του 2011, η Navios Acquisition, η οποία άρχισε τη δραστηριότητά της στις αρχές του 2010, πρόσθεσε στο στόλο της ακόμα εννιά πλοία.

Με ανακοίνωση της για το τέταρτο τρίμηνο του 2011, η εταιρεία, ανέφερε  έσοδα 39,7 εκατ. δολάρια, αυξημένα κατά 56,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2010, που ήταν 25,4 εκατ. δολάρια.

Η αύξηση των εσόδων οφείλεται κυρίως στην προσθήκη νέων πλοίων στο στόλο.

Ελπινίκη Τζουάνου