Οι ξενοδόχοι αναμένουν να αυξήσουν τις επενδύσεις τους στην τεχνολογία κατά 16% τους επόμενους 12 μήνες, με έναν στους πέντε να σχεδιάζει να επενδύσει πάνω από 20% περισσότερο από ό. έκανε πέρυσι.

Αυτό προκύπτει από τα τελευταία στοιχεία νέας έκθεσης της Amadeus με τίτλο «Travel Technology Investment Trends 2024».

Τα ευρήματα είναι το αποτέλεσμα μιας έρευνας σε παγκόσμιους ανώτερους ηγέτες φιλοξενίας που αντιπροσωπεύουν ένα ευρύ φάσμα ακινήτων και ομάδων διαχείρισης.

Ένα από τα κύρια ευρήματα είναι η εστίαση των επενδύσεων στη «βελτίωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας σε περιόδους υψηλής πληρότητας», σε ποσοστό 43%.

Χρήση τεχνολογίας για τη διαφοροποίηση των προσφορών και τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών

Η μελέτη αποκαλύπτει προβλέψεις καθώς οι ηγέτες εξετάζουν την κρισιμότητα της προσφοράς εξατομίκευσης των επισκεπτών.

Οι προσδοκίες είναι υψηλές σε ολόκληρο τον κλάδο, ιδιαίτερα σε επίπεδο ακινήτων, καθώς οι ξενοδόχοι πιστεύουν ότι θα βελτιώσει την προσφορά τους και θα ανταποκριθεί καλύτερα στις προσδοκίες των επισκεπτών.

Περίπου το 85% των ερωτηθέντων θεώρησαν ότι η εξατομίκευση θα μπορούσε να τους βοηθήσει να αποφέρουν πρόσθετα έσοδα άνω του 5%.

Τρόποι για τη βελτίωση της υπηρεσίας που προσφέρουν στους επισκέπτες :

  • Συγκεκριμένο δωμάτιo, 43%.
  • Αύξηση πωλήσεων τύπων δωματίων και ανέσεων προστιθέμενης αξίας, 40%.
  • Εξατομικευμένες επιτόπιες εμπειρίες, 39%.
  • Εξατομικευμένες προσφορές για επισκέπτες που επιστρέφουν, 34%.
  • Προσφορές τελευταίας στιγμής σε δωμάτια, 34%
  • Εμπειρικές διαμονές, 33%.

Σχεδόν όλοι οι ξενοδόχοι που συμμετείχαν στην έρευνα (98%) αναγνωρίζουν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) έχει τη δυνατότητα να αποφέρει σημαντικά οφέλη στις επιχειρήσεις τους.

Oι μισοί από τους ερωτηθέντες (49%) δήλωσαν ότι ελπίζουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορέσει να τους βοηθήσει να εντοπίσουν και να προσφέρουν ευκαιρίες αύξησης πωλήσεων στους ταξιδιώτες σε όλα τα στάδια της διαδικασίας κράτησης.

Αναζητούν επίσης την τεχνητή νοημοσύνη για να βοηθήσει στην αποτελεσματική διαχείριση των δεδομένων και στη δημιουργία αυτόματου περιεχομένου για τους ιστότοπούς τους, γεγονός που υποδηλώνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη εξετάζεται σε ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών του ξενοδοχείου.