Με το διεθνές βραβείο Green Globe θα τιμηθεί το Steigenberger Al Dau Beach Hotel της Αιγύπτου (το πρώτο στη χώρα), για τις προσπάθειες που έχει καταβάλλει προς την  οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική αειφορία.

Αυτή η ανακοίνωση ακολούθησε την επιθεώρηση του 5-άστερου ξενοδοχείου από μια διαπιστευμένη ανεξάρτητη ομάδα. Η αξιολόγηση βασίζεται σε περισσότερα από 39 διαφορετικά υποχρεωτικά κριτήρια που υποστηρίζονται από 339 δείκτες συμμόρφωσης οι οποίοι καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών περιβαλλοντικών επιχειρηματικών μεθόδων.

Τα κριτήρια αυτά αφορούν τη βιώσιμη διαχείριση, την ανακύκλωση, την κοινωνική και οικονομική υποστήριξη, την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, την προστασία του περιβάλλοντος, και την διατήρηση της βιοποικιλότητας, των οικοσυστημάτων και των τοπίων.

Κώστας Μπιλιάνης