Αύξηση εσόδων και μείωση κερδών ανακοίνωσε για τη χρήση 2011 η εισηγμένη στο NYSE ναυτιλιακή εταιρεία Safe Bulkers συμφερόντων του Πόλυ Β. Χατζηιωάννου.

Παράλληλα όπως δηλώνει ο πρόεδρος της Safe Bulkers Λουκάς Μπαρμπαρής, η εταιρεία είναι έτοιμη να επεκτείνει περαιτέρω το στόλο της παρά το γεγονός ότι έχει σε εξέλιξη ένα ναυπηγικό πρόγραμμα δέκα πλοίων.

Τα έσοδα της Safe Bulkers το 2011 σημείωσαν αύξηση κατά 8% και ανήλθαν στα 168,9 εκατ. δολάρια έναντι 157 εκατ. δολάρια το 2010.

Τα κέρδη

Τα καθαρά κέρδη της εταιρείας όμως μειώθηκαν κατά 18% κατά τη διάρκεια του 2011 και διαμορφώθηκαν στα 89,7 εκατ. δολάρια από 109,6 εκατ. δολάρια το 2010. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη της εταιρείας ωστόσο αυξήθηκαν κατά 1% το 2011 και έφτασαν τα 102,8 εκατ. δολάρια.

Τα EBITDA ανήλθαν σε 118,2 εκατ. δολάρια από 133,4 εκατ. δολάρια το 2010 σημειώνοντας πτώση κατά 11%. Αντίθετα τα προσαρμοσμένα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 131,3 εκατ. δολάρια αυξημένα κατά 4% από το 2010.

Αύξηση, κατά 4%, σημείωσαν τα καθαρά έσοδα της εταιρείας στο τελευταίο τρίμηνο του 2011 έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2010. Πιο συγκεκριμένα η εταιρεία παρουσίασε έσοδα ύψους 42,9 εκατ. δολάρια από 41,3 εκατ. δολάρια το δ΄ τρίμηνο του 2010.

Τα κέρδη της εταιρείας μειώθηκαν κατά 24% και έφτασαν τα 23,6 εκατ. δολάρια από 31,1 εκατ. δολάρια το δ΄ τρίμηνο του 2010. Και τα προσαρμοσμένα κέρδη της εταιρείας μειώθηκαν, αυτή τη φορά κατά 8%. Πιο συγκεκριμένα ανήλθαν σε 24 εκατ. δολάρια από 26 εκατ. δολάρια το τελευταίο τρίμηνο του 2010.

Μείωση σημείωσαν και τα EBITDA για το ίδιο χρονικό διάστημα, αφού έκλεισαν στα 31,7 εκατ. δολάρια από 37,9 εκατ. δολάρια το τελευταίο τρίμηνο του 2010. Τα κέρδη ανά μετοχή της εταιρείας διαμορφώθηκαν το τελευταίο τρίμηνο του 2011 0,33 δολάρια ανά μετοχή από 0,34 δολάρια ανά μετοχή το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Το μέρισμα για το δ΄ τρίμηνο του 2011 διαμορφώθηκε στα 0,15 δολάρια ανά μετοχή.

Η εταιρεία την περίοδο αυτή διαχειρίζεται ένα στόλο από 18 bulkers. Τον Σεπτέμβριο του 2011 παρέλαβε το νεότευκτο post panamax ‘Venus History” και το Νοέμβριο του 2011 το capesize “Pelopidas”. Επίσης η εταιρεία έχει σε εξέλιξη ένα ναυπηγικό πρόγραμμα για 10 ακόμη πλοία τα οποία θα παραλάβει μέχρι το τέλος του 2014. Αφορά πέντε panamax, τρία Kasmarmax, ένα post – panamax και ένα capesize.

Ναυλοσύμφωνα

Για το 2012 η εταιρεία έχει εξασφαλίσει με ναυλοσύμφωνα το 72% των καθαρών ημερών λειτουργίας του στόλου της, για το 2013 το 59% και το 2014 το 32%.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της εταιρείας δρ. Λουκά Μπαρμπαρή η οικονομική θέση της εταιρείας ενισχύεται από το υψηλό ποσοστό κάλυψης του στόλου με ναυλοσύμφωνα και το μεγάλο ναυπηγικό της πρόγραμμα. Με την ολοκλήρωση του ναυπηγικού προγράμματος επτά απο τα πλοία θα είναι ελεύθερα βαρών, πρόσθεσε και συμπλήρωσε ότι η εταιρεία θα εξετάσει την περαιτέρω επέκταση του στόλου της αξιοποιώντας ευκαιρίες εξαγορών.