Σύνταξη: tourismtoday.gr

Μέχρι την Παρασκευή 16 Αυγούστου παρατείνεται η προθεσμία για την συμμετοχή στη διαδικασία του επαναπροσδιορισμού της θέσης και των ορίων των ακινήτων σε Λέσβο και Λευκάδα.

Η παράταση κρίθηκε αναγκαία λόγω της μεγάλης συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία και προκειμένου να δοθεί επαρκής χρόνος ώστε οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν και να παραλάβουν τον Φάκελο Αυτοψίας για το ακίνητο τους.

Για ποια ακίνητα παρατείνεται η προθεσμία διόρθωσης θέσης και ορίων σε Λέσβο

Προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες, η αρμόδια υπηρεσία του Ελληνικού Κτηματολογίου ενημερώνει απευθείας τους δικαιούχους των αυτοψιών ώστε να προσέλθουν στο Κτηματολογικό Γραφείο Βορείου Αιγαίου και να παραλάβουν τον Φάκελο Αυτοψίας.

Η διαδικασία η οποία ξεκίνησε πιλοτικά, από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Ελληνικό Κτηματολόγιο, στις 5/6/2024, αφορά ακίνητα που βρίσκονται τους παρακάτω ΟΤΑ της Δημοτικής Ενότητας Γέρας του Δήμου Μυτιλήνης της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου:

 • ΟΤΑ Μεσαγρού: για όλα τα ακίνητα των οποίων ο ΚΑΕΚ ξεκινάει από 330490604 & 330490605
 • ΟΤΑ Παπάδου: για όλα τα ακίνητα οποίων ο ΚΑΕΚ ξεκινάει από 330671207
 • ΟΤΑ Πλακάδου: για όλα τα ακίνητα των οποίων ο ΚΑΕΚ ξεκινάει από 330740404
 • ΟΤΑ Παλαιοκήπου: για όλα τα ακίνητα των οποίων ο ΚΑΕΚ ξεκινάει από 330621504

Για τις περιοχές αυτές έχει ήδη ολοκληρωθεί η επεξεργασία των αναφορών από τους ιδιοκτήτες για σφάλματα που αφορούσαν τη θέση και τα όρια του ακινήτου τους, και ξεκινάει τώρα η επόμενη φάση ενημέρωσης των ιδιοκτητών των επηρεαζόμενων ακινήτων από αυτοψίες που προηγήθηκαν για τον καθορισμό των ορίων των ιδιοκτησιών με ακριβέστερες μεθόδους.

Τι πρέπει να γνωρίζει ο πολίτης

 • Κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου στις περιοχές αυτές, ο οποίος έχει συμμετάσχει στην προηγούμενη διαδικασία διόρθωσης των ορίων και της θέσης της ιδιοκτησίας του, πρέπει να μεταβεί στην έδρα του Κτηματολογικού Γραφείου Βορείου Αιγαίου, στη Μυτιλήνη, έως τις 16/08/2024, προκειμένου να παραλάβει τον Φάκελο Αυτοψίας του ακινήτου του. Ειδικά για τους κατοίκους της Γέρας, εφόσον αυτοί δεν έχουν την δυνατότητα μετάβασης στο γραφείο της Μυτιλήνης, μπορούν να παραλαμβάνουν τον Φάκελο Αυτοψίας στο αρχειοφυλακείο Παππάδου-Γέρας κατόπιν ραντεβού.
  Ο Φάκελος Αυτοψίας περιλαμβάνει το «Διάγραμμα της Αυτοψίας» όπου αποτυπώνονται τα όρια του ακινήτου στα κτηματολογικά διαγράμματα και τον «Πίνακα της Αυτοψίας» με την περιγραφή των τμημάτων των ΚΑΕΚ που επηρεάζονται από τον επαναπροσδιορισμό.
 • Στη συνέχεια, θα πρέπει να ενημερώσει τους επηρεαζόμενους όμορους ιδιοκτήτες που δεν συμμετείχαν στη διαδικασία της αυτοψίας ή δεν αποδέχθηκαν εγγράφως την μεταβολή των ορίων των ακινήτων τους. Σε περίπτωση κοινοποίησης του φακέλου της αυτοψίας η προθεσμία για την κοινοποίηση ορίζεται από τον Προϊστάμενο του Κτηματολογικού Γραφείου Βορείου Αιγαίου και αναγράφεται στον Φάκελο Αυτοψίας, καθώς και τα στοιχεία των δικαιούχων των ακινήτων στους οποίους πρέπει να γίνει η κοινοποίηση.
 • Οι όμοροι ιδιοκτήτες, εφόσον συμφωνούν με την μεταβολή των ορίων των ακινήτων τους, μπορούν να συναινέσουν με υπεύθυνη δήλωση ή, σε περίπτωση διαφωνίας τους, να υποβάλουν εγγράφως τις αντιρρήσεις στην έδρα του Κτηματολογικού Γραφείου Βορείου Αιγαίου, στη Μυτιλήνη, ή, κατόπιν ραντεβού, στο αρχειοφυλακείο Παππάδου – Γέρας του Κτηματολογικού Γραφείου Βορείου Αιγαίου, μέσα σε συγκεκριμένες προθεσμίες που ορίζονται μέσω της διαδικασίας κοινοποιήσεων.
 • Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα ακολουθήσει η ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων για την οριστικοποίηση των γεωμετρικών μεταβολών (άρθρο 19 Α παρ.3 του ν.2664/1998).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται και να παραλαμβάνουν τον Φάκελο Αυτοψίας τους από την έδρα του Κτηματολογικού Γραφείου Βορείου Αιγαίου, στη Μυτιλήνη, Ναυμαχίας Έλλης 101, Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη, τηλέφωνο 22513 06903, Καθημερινά 10.00-13.00.

Για ποια ακίνητα παρατείνεται η προθεσμία διόρθωσης θέσης και ορίων σε Λευκάδα

Προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες, η αρμόδια υπηρεσία του Ελληνικού Κτηματολογίου έχει ήδη ενημερώσει απευθείας τους δικαιούχους των αυτοψιών ώστε να προσέλθουν στο Υποκατάστημα Λευκάδος του Ελληνικού Κτηματολογίου και να παραλάβουν τον Φάκελο Αυτοψίας.

Η διαδικασία η οποία ξεκίνησε πιλοτικά, από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Ελληνικό Κτηματολόγιο, στις 15/5/2024, αφορά ακίνητα που βρίσκονται τους παρακάτω ΟΤΑ του Δήμου Λευκάδας της Περιφερειακής Ενότητας Ιονίων Νήσων:

 • ΟΤΑ Αλεξάνδρου: για όλα τα ακίνητα των οποίων ο ΚΑΕΚ ξεκινάει από 340051205 & 340051206
 • ΟΤΑ Απολπαίνης: για όλα τα ακίνητα των οποίων ο ΚΑΕΚ ξεκινάει από 340060602
 • ΟΤΑ Τσουκαλάδων: για όλα τα ακίνητα των οποίων ο ΚΑΕΚ ξεκινάει από 340370705

Η διαδικασία του επαναπροσδιορισμού της θέσης και των ορίων των ακινήτων (άρθρο 19 Α παρ.3 του ν.2664/1998) στοχεύει στην αποτύπωση των ακινήτων με ακρίβεια, εφαρμόζοντας σύγχρονες μεθόδους μέτρησης και απεικόνισης, ώστε να επιλυθούν οριστικά, με εξωδικαστικό τρόπο, τυχόν προβλήματα που υπήρχαν στη γεωμετρική απεικόνιση των περιουσιών των πολιτών. Καθ’ όλη τη διάρκεια των σχετικών εργασιών το Υποκατάστημα Λευκάδος εξακολουθεί να διεκπεραιώνει αιτήματα που υποβάλλονται για συναλλαγές.

Τι πρέπει να γνωρίζει ο πολίτης

 • Κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου που έχει συμμετάσχει στην προηγούμενη φάση διόρθωσης των ορίων και της θέσης της ιδιοκτησίας του (με υποβολή αναφοράς στοιχείων και υπόδειξη ορίων σε αυτοψία), πρέπει να μεταβεί στο Υποκατάστημα Λευκάδος του Κτηματολογικού Γραφείου Ιονίων Νήσων έως και τις 16/08/2024, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00 έως 13.00, για να παραλάβει τον Φάκελο Αυτοψίας του ακινήτου του. Ο Φάκελος Αυτοψίας περιλαμβάνει:
  1. το «Διάγραμμα της Αυτοψίας» όπου αποτυπώνονται τα όρια του ακινήτου στα κτηματολογικά διαγράμματα
  2. τον «Πίνακα της Αυτοψίας» με την περιγραφή των τμημάτων των ΚΑΕΚ που επηρεάζονται από τον επαναπροσδιορισμό
  3. τα στοιχεία των δικαιούχων των επηρεαζόμενων όμορων ακινήτων οι οποίοι θα χρειαστεί να λάβουν γνώση του αποτελέσματος της αυτοψίας μέσα στην προθεσμία που θα ορίσει ο προϊστάμενος του Υποκαταστήματος Λευκάδος.
 • Οι όμοροι ιδιοκτήτες, εφόσον συμφωνούν με την μεταβολή των ορίων των ακινήτων τους όπως αποτυπώνονται στο διάγραμμα της αυτοψίας, μπορούν να συναινέσουν με υπεύθυνη δήλωση ή, σε περίπτωση διαφωνίας τους, να υποβάλουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στο Υποκατάστημα Λευκάδας, εντός της προθεσμίας που θα ορίσει ο προϊστάμενος.
 • Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενημέρωσης και επεξεργασίας τυχόν αντιρρήσεων, θα ακολουθήσει η ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων με το αποτέλεσμα της επεξεργασίας και θα παρέχεται η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων από όποιον έχει έννομο συμφέρον. Κατά το χρόνο εκείνο θα εκδοθεί νεότερη ανακοίνωση με σχετικές οδηγίες.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:
1. Στο Υποκατάστημα Λευκάδος, Θ. Στράτου & Ν. Ζαμπελίου, ΤΚ 31100, Λευκάδα, Καθημερινά 10.00-13.00
2. Στο «Ελληνικό Κτηματολόγιο», Λεωφ. Μεσογείων 288, ΤΚ 15562, Χολαργός, τηλ. 210 6505600, Καθημερινά 10:00 – 13:00
3. Με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλ. δ/νση: epan_dk_leykada@ktimatologio.gr