Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. ( ΕΤΑΔ Α.Ε.), προκηρύσσει Ανοιχτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό, για την εκμίσθωση του Τουριστικού Περιπτέρου (Εστιατορίου) & Αναψυκτηρίου «Ξενία Επιδαύρου», διάρκειας 10 ετών, με σκοπό τη συντήρηση, ανακαίνιση και λειτουργία του.

Η μίσθωση αφορά δυο ξεχωριστά κτίσματα: Τουριστικό Περίπτερο με χρήση εστιατορίου εμβαδού 796 τ.μ. περίπου και Αναψυκτήριο εμβαδού 56 τ.μ. περίπου.

Μεταξύ των άλλων, σκοπός είναι η λειτουργία των κτιριακών εγκαταστάσεων σε 12μηνη βάση ως σύγχρονων μονάδων παροχής υπηρεσιών εστίασης και αναψυχής. Η ανακαίνιση-συντήρηση καθώς και η λειτουργία του Τουριστικού Περιπτέρου θα γίνουν με πλήρη σεβασμό στη φυσιογνωμία του αρχαιολογικού χώρου.

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, Ενώσεις Προσώπων ή Κοινοπραξίες που αποδεδειγμένα δραστηριοποιούνται στη διαχείριση και εκμετάλλευση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών εστίασης, φιλοξενίας, αναψυχής ή εν γένει στον τουριστικό τομέα.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαραίτητη προϋπόθεση είναι η νόμιμη παραλαβή του τεύχους της προκήρυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν την προκήρυξη από τα γραφεία της ΕΤΑ Α.Ε., Βουλής 7, 7ος όροφος, 706 γραφείο, από 31.01.2012 έως και 01.03.2012 και ώρες 09:00π.μ. έως και 15:00μ.μ., έναντι ποσού 50€, το οποίο θα κατατίθεται στο Ταμείο της εταιρείας (γρ. 210).
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 13.03.2012 στα γραφεία της ΕΤΑΔ Α.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για την ταχυδρομική αποστολή του Τεύχους Προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2103339535 και 2103339406.