Το 23,3% του μετοχικού του κεφαλαίου μεταβιβάζει ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ Α.Ε.) στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίουου (ΤΑΙΠΕΔ). Στο εξής το ποσοστό του Ελληνικού Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο ΟΛΘ διαμορφώνεται σε 50,97%.

 

Ακολουθεί η ανακοίνωση της ΟΛΘ Α.Ε.:

Η ΟΛΘ Α.Ε. γνωστοποιεί, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και την από 27.1.2012 σχετική γνωστοποίηση, τη μεταβίβαση από το Ελληνικό Δημόσιο 2.348.640 μετοχών της ΟΛΘ Α.Ε., ήτοι ποσοστό 23,30% του μετοχικού κεφαλαίου της στο «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ΑΕ». Η μεταβίβαση έγινε σε εφαρμογή των παραγράφων 4 & 5 του άρθρου 2 του Ν. 3986/2011 ( ΦΕΚ 152 Α) και της υπ΄αριθμ. 195/2011 (ΦΕΚ 2501/Β) απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων. Σημειώνεται ότι το ποσοστό του Ελληνικού Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της ΟΛΘ ΑΕ διαμορφώνεται πλέον σε 50,97%.