Την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την απόκτηση επικαρπίας επί του δικαιώματος αξιοποίησης του κτηρίου του Διεθνούς Κέντρου Ραδιοτηλεόρασης (IBC) ανακοίνωσε το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).

 Ειδικότερα, η διαγωνιστική διαδικασία αφορά στην απόκτηση εκ μέρους του ενδιαφερόμενου επενδυτή της επικαρπίας επί του δικαιώματος αποκλειστικής αξιοποίησης, χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του IBC για 90 χρόνια.

 Τα 153.800 τ.μ. του IBC περιλαμβάνουν το εμπορικό κέντρο Golden Hall, που διαθέτει υπέργειους χώρους 73.000 τ.μ., συμπεριλαμβανομένων 4.500 τ.μ. γραφειακών χώρων, καθώς και υπόγειο χώρο, χώρο στάθμευσης και αποθήκης 59.200 τ.μ..

 Επιπλέον, υπάρχει αναξιοποίητος χώρος του IBC με υπέργεια επιφάνεια 14.300 τ.μ. και υπόγειο χώρο στάθμευσης 7.300 τ.μ..

 Στην πρώτη φάση της διαδικασίας, οι υποψήφιοι επενδυτές θα κληθούν έως την 4η Απριλίου, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να αποδείξουν ότι πληρούν τα οικονομικά και ποιοτικά κριτήρια που αναφέρονται αναλυτικά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

 Όσοι προεπιλεγούν, θα πρέπει στη συνέχεια να καταθέσουν Δεσμευτική Προσφορά, σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις προδιαγραφές διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος του Ταμείου για τη διαγωνιστική διαδικασία, είναι η Εθνική Τράπεζα [NBGr.AT]  .

 Στο IBC ήταν οι κτηριακές εγκαταστάσεις που είχαν στεγάσει τις ραδιοτηλεοπτικές εγκαταστάσεις για τη μετάδοση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 και αποτελούν μέρος του ευρύτερου Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθήνας.

 Στη συντριπτική πλειονότητά τους, οι χώροι είναι ήδη μισθωμένοι από τον όμιλο εταιρειών ανάπτυξης ακινήτων Lamda Development [LMDr.AT]  , με σύμβαση που λήγει το 2047.