Σύνταξη: tourismtoday.gr

Απομακρύνθηκαν από την παραλία της περιοχής του Ναυτικού Αθλητικού Όμιλου της Κέρκυρας τραπεζοκαθίσματα και ξαπλώστρες, που είχαν τοποθετηθεί χωρίς παραχώρηση απλής χρήσης.

Από έλεγχο της Κτηματικής Υπηρεσίας του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της Ελληνικής Αστυνομίας στο κέντρο της πόλης, διαπιστώθηκε αυθαίρετη κατάληψη τμήματος της παραλίας από επιχείρηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για μια παραλία που επιλέγουν καθημερινά, μεταξύ άλλων, πολίτες και παραθεριστές μεγαλύτερης ηλικίας καθώς και οικογένειες με παιδιά που δεν θα μπορούσαν να μετακινηθούν σε άλλες παραλίες.

Ο ελεγκτικός μηχανισμός κινητοποιήθηκε άμεσα έπειτα από δεκάδες καταγγελίες πολιτών (τηλεφωνικές καθώς και μέσω της εφαρμογής MyCoast) και αφού εντοπίστηκαν παραβάσεις, μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, ο παράνομα καταλειφθείς χώρος διατέθηκε και πάλι προς χρήση στο κοινό καθώς απομακρύνθηκαν όλα τα τοποθετημένα κινητά αντικείμενα.

Πιο αναλυτικά, κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε η ύπαρξη αυθαίρετων καταλήψεων τεσσάρων τμημάτων του αιγιαλού συνολικής επιφάνειας 210 τ.μ. χωρίς σύμβαση παραχώρησης απλής χρήσης όπου η επιχείρηση είχε τοποθετήσει 13 ομπρέλες, 46 ξαπλώστρες, 13 τραπέζια και 20 καθίσματα.

Άμεσα συντάχθηκε το Τοπογραφικό Διάγραμμα και η Έκθεση Αυτοψίας και εκδόθηκε η Πράξη Απομάκρυνσης και η Διαταγή Σφράγισης.

Ο χώρος σφραγίστηκε με ταινία, διατάχθηκε η διακοπή κάθε οικονομικής δραστηριότητας εντός του χώρου και απαγορεύτηκε η είσοδος. Στη συνέχεια, τα κινητά αντικείμενα απομακρύνθηκαν με ευθύνη της επιχείρησης.

Επιπλέον, αναμένεται η έκδοση του προστίμου στην επιχείρηση, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο νόμος, και το οποίο πρόκειται να ξεπεράσει τις 35.000 ευρώ.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη τη χώρα, ενώ ήδη σε εξέλιξη βρίσκονται και άλλοι σε 10 περιοχές που συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό καταγγελιών.

Υπενθυμίζεται ότι, στις περιπτώσεις εντοπισμού παραβάσεων στις παραχωρήσεις απλής χρήσης αιγιαλών και παραλιών κατά τους ελέγχους, η διαδικασία προβλέπει:

  • Την έκδοση του σχετικού προστίμου το οποίο, με βάση τον νέο αυστηρό νόμο που θεσπίστηκε πριν από λίγους μήνες, ανέρχεται στο τετραπλάσιο του ανταλλάγματος που θα κατέβαλε ο επιχειρηματίας για ένα έτος αν είχε συνάψει σύμβαση.
  • Την άμεση απομάκρυνση – εντός 48 ωρών- όλων των παράνομων ομπρελοκαθισμάτων καθώς και τα κατασκευών με ευθύνη του επιχειρηματία. Αν αυτό δεν γίνει, τότε την ευθύνη απομάκρυνσης την αναλαμβάνει ο Δήμος.