Η Ελληνική Αεροπορική Ένωση διοργανώνει διήμερο επιστημονικό συνέδριο τις 9 και 10 Μαΐου 2012 στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» με θέμα «Οι Αερομεταφορές του Σήμερα και του Αύριο».

Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η ελληνική και η θεματολογία του καλύπτει τις παρακάτω ενότητες:

•    Αεροπορικές Εταιρείες (ενδεικτικά: Εταιρείες Δικτύου, Περιφερειακές, LCC’s, Γενική
•    Αεροπλοΐα, Εκπαίδευση, Cargo, Code Sharing, Συμμαχίες, Δίκτυα, Αεροπολιτική, Οικονομική κρίση, κ.ά.)
•     Αερολιμένες (ενδεικτικά: Απελευθέρωση, Ιδιωτικοποιήσεις, ΣΔΙΤ, Εμπορική εκμετάλλευση, Επενδύσεις, Σχεδιασμός υποδομών, Επιπτώσεις από την οικονομική κρίση, Κομβικοί και Περιφερειακοί α/λ, κ.ά.)
•    Ελεγχος Εναερίου Κυκλοφορίας (ενδεικτικά: Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός, SESAR, BLUE MED, NextGen, ADS-B, RNP, CDA, κ.ά.)
•    Περιβάλλον και Νέες Τεχνολογίες (ενδεικτικά: ETS, Βιοκαύσιμα, Κινητήρες νέας γενιάς, Τεχνολογικές εξελίξεις νέων α/φων, Περιβαλλοντική διαχείριση α/λ, κ.ά.)
•    Safety & Security (ενδεικτικά: Συστήματα προστασίας αεροδρομίων, Ramp handling safety, Baggage security, Facilitation, EU OPS, Βιομετρία, κ.ά.)

Την οργανωτική και επιστημονική επιτροπή αντίστοιχα συστήνουν οι:

– Παναγιώτης Αδαμίδης, Ελληνική Αεροπορική Ένωση
– Εμμανουήλ Γκύζης, Ελληνική Αεροπορική Ένωση
– Δρ. Κώστας Ιατρού, Ελληνική Αεροπορική Ένωση
– Εμμανουήλ Κεραμιανάκης, Ελληνική Αεροπορική Ένωση
– Ιωάννης Σταυλάς, Ελληνική Αεροπορική Ένωση
– Δρ. Αλεξάνδρα Φραγκουδάκη, Ελληνική Αεροπορική Ένωση
– Σπύρος Γιάνκοβιτς, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας/ Ε.Α.Ε/ Πρέδρος ΕΕ
– Δρ. Δημήτριος Δημητρίου, Εκλεγμένος Επ. Καθηγητής Δ.Π.Θ./ Ε.Α.Ε
– Δρ. Νικόλαος Θεοδώρου, Καθηγητής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
– Δρ. Ευστάθιος Μαλάκης, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
– Δρ. Στ. Παπαδημητρίου, Αν. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιά, Πρόεδρος ΑΙΑ
– Δρ. Ανδρέας Παπαθεοδώρου, Αν. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου/ ΕΑΕ
– Δρ. Δημήτριος Πούλος, Olympic Airlines/Services
– Δρ. Βούλα Ψαράκη, Επ. Καθηγήτρια, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Ελπινίκη Τζουάνου