Η EUROCERT, μετά από επιτυχή αξιολόγηση, πιστοποίησε την AEGEAN AIRLINES σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα ISO 31000:2018-Risk Management, ISO 37000:2021-Governance of Organizations και ISO 37001:2016- Antibribery Management System.

H AEGEAN AIRLINES έχει λάβει 13 συνολικά βραβεία ως η «Καλύτερη Περιφερειακή Αεροπορική Εταιρεία της Ευρώπης» καθώς και την 2η θέση στην κατηγορία της «Καλύτερης Περιφερειακής Αεροπορικής Εταιρείας Παγκοσμίως», μεταφέροντας σε ετήσια βάση πάνω από 15 εκ. επιβάτες.

Η συνεργασία της με την EUROCERT σηματοδοτεί την αναγνώριση της συνεχούς βελτίωσης και εξέλιξής της.

Το ISO 31000 – Risk Management, παρέχει κατευθυντήριες γραμμές, ένα πλαίσιο και τις διαδικασίες για τη διαχείριση των κινδύνων.

Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την επίτευξη των στόχων μιας εταιρείας, τον εντοπισμό ευκαιριών και απειλών και την αποτελεσματική κατανομή των πόρων με στόχο την αντιμετώπιση των κινδύνων.

Το ISO 37000 – Governance of Organizations είναι ένα ολοκληρωμένο εγχειρίδιο με αρχές και βασικές πτυχές πρακτικών καθοδήγησης των διοικητικών οργάνων και των κυβερνητικών ομάδων σχετικά με τον τρόπο εκπλήρωσης των ευθυνών τους.

Προορίζεται επίσης για ενδιαφερόμενα μέρη που εμπλέκονται ή επηρεάζονται από την Επιχείρηση και τη διακυβέρνησή του.

Το ISO 37001 Antibribery Management System παρέχει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή, διατήρηση και βελτίωση ενός συστήματος καταπολέμησης της δωροδοκίας από μια επιχείρηση, προωθώντας μια ηθική επιχειρηματική φιλοσοφία.

Περιλαμβάνει μέτρα και ελέγχους βασιζόμενα σε καλές πρακτικές και αποσκοπεί στην καλλιέργεια μιας εταιρικής κουλτούρας κατά της δωροδοκίας.